Protestborden tegen asielhotel ’tot in lengte der tijden’ in Albergen: “Geen eind = Geen deal”

‘Geen eind = Geen deal’. Een groep inwoners van Albergen heeft op verschillende plekken in het dorp borden met deze tekst opgehangen, omdat ze vrezen dat er tot in lengte van jaren azc-opvang voor 150 asielzoekers in Albergen zal zijn.

Niet alleen zijn op verschillende plekken borden opgehangen, ook is op ieder huisadres in het dorp een bord bezorgd met het verzoek dat zichtbaar op te hangen. Afgelopen maandag werd zo’n bord ook al getoond tijdens een bijpraatavond over het ‘asielhotel’ aan de Gravendijk in Albergen. Die bijeenkomst verliep rumoerig.

Waar eerder sprake was van 300 asielzoekers in landhotel ’t Elshuys en woonunits op het terrein is inmiddels sprake van maximaal 150 asielzoekers alleen in het hotel. “Het klopt dat het aantal nu beperkt wordt tot honderdvijftig asielzoekers en de woonunits van de baan zijn. Ook hoeft de gemeente Tubbergen niet op te draaien voor de kosten van het AZC. Maar op twee punten is voorbijgegaan aan de motie, die de gemeenteraad op 30 augustus indiende”, stelt Wim Potijk namens de groep Achterban Albergen.

Achterban Albergen ondersteunt de kerngroep die geformeerd is door de omwonenden van ’t Elshuys, met Hennie de Haan als woordvoerder.

Geen einddatum

“De buurt is (wederom) niet betrokken bij het vervolgproces, het eerste punt van de motie. Maar het tweede punt van de motie is voor het buurtschap en het dorp Albergen het meest cruciaal: ‘Afspraken maken over de eindigheid van de opvanglocatie’. Ook dat is niet gebeurd”, aldus Potijk.

“Dat betekent dat overheid en COA de vrijheid krijgen om tot in lengte van jaren het AZC in Albergen voort te zetten. Dus geen evenredige verdeling over alle Nederlandse gemeenten, maar een permanente en grootschalige opvanglocatie in ons kleine dorp.”

‘Woord is aan gemeenteraad’

Het woord is nu aan de gemeenteraad, benadrukken de actievoerders. “Laat ze het deels schenden van de afspraken zomaar gebeuren, of houdt ze vast aan de motie, die eendrachtig is opgesteld? We hebben vertrouwen in onze vertegenwoordigers in de gemeenteraad, maar we weten niet zeker of ze voldoende zijn doordrongen van ons bezwaar en de noodzaak om in te grijpen.”

“Als iedereen zich op deze wijze uitspreekt, kunnen gemeenteraad en college daar niet omheen. Ja, voor het nemen van onze verantwoordelijkheid in de opvang van vluchtelingen, maar nee tegen een permanent AZC”, aldus Potijk. “Of het nu twee of drie jaar wordt maakt ons niet uit, zolang er maar een einddatum aan wordt gegeven. Dit kan niet alleen op het bordje van Albergen komen. Hierna willen we het stokje doorgeven aan een andere gemeente.”

Borden verwijderd

Inmiddels heeft de provincie Overijssel een aantal borden in Albergen verwijderd in verband met de verkeersveiligheid. Deze borden stonden in het publieke domein en belemmerden volgens de provincie het zicht op de komborden.

Reacties

Cookieinstellingen