Maximaal 10 jaar lang een asielzoekerscentrum in Albergen

Foto: Redactie

De gemeente Tubbergen en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) hebben een akkoord bereikt over de einddatum van het toekomstige asielzoekerscentrum (AZC) in het voormalige hotel ‘t Elshuys in Albergen.

Het AZC blijft maximaal voor twee periodes van vijf jaar open voor 150 asielzoekers en statushouders. Na de eerste vijf jaar vindt een evaluatie plaats waarna verlenging van nog eens vijf jaar wordt afgesproken of stopzetting plaats vindt. Tijdens een bewonersbijeenkomst op maandag 26 september in Albergen werden burgemeester Wilmien Haverkamp en wethouder Ursula Bekhuis met klem verzocht om zich nog eens hard te maken voor een einddatum. De afgelopen week hebben burgemeester en wethouder daarom opnieuw gesprekken gevoerd met het COA en zijn zij tot een akkoord gekomen. Dit wordt gezien als een belangrijke tussenstap om te komen tot een bestuursovereenkomst met het COA.

Oproep inwoners

Het AZC wordt in eerste instantie voor vijf jaar geopend. Daarna vindt er een evaluatie plaats en bestaat er de mogelijkheid om het AZC te verlengen met vijf jaar. Daarmee geeft de gemeente Tubbergen gehoor aan de oproep van de inwoners van Albergen om een einddatum te bewerkstelligen voor de openingsduur van het AZC. Eerder was de gemeente al met staatssecretaris Van der Burg het maximale aantal van 150 asielzoekers/statushouders overeengekomen. Dit is overeengekomen in de kaderovereenkomst tussen het Rijk en de gemeente.

De bovengenoemde eindigheid wordt verder uitgewerkt in de nog op te stellen bestuursovereenkomst tussen COA en de gemeente. Daarin zullen ook andere aspecten als bijvoorbeeld veiligheid en de openbare ruimte aan de orde komen.

Constructief

Het college van burgemeester en wethouders is van mening dat het COA constructief heeft meegedacht. Dit is een belangrijke stap om te komen tot een bestuursovereenkomst. Een einddatum was een harde eis van de inwoners van Albergen. Normaal wil het COA zich niet vastleggen op einddata wanneer er vastgoed wordt aangekocht echter zij hebben geluisterd naar de inwoners en de gemeente. Met deze einddatum hoopt het COA dat de grootste zorg is weggenomen. Nu er een einddatum is overeengekomen, hoopt het college dat een bewonersvertegenwoordiging met het COA en de gemeente aan de slag kan om aan alle randvoorwaarden te werken die nodig zijn voor een goed functionerend AZC in Albergen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft inmiddels de fractievoorzitters persoonlijk geïnformeerd en ook de dorpsraad van Albergen, de kerngroep van omwonenden en de groep Achterban Albergen – met wie de gemeente samen de eerdergenoemde bewonersavond organiseerde – is op de hoogte gesteld van de recente afspraken met het COA. Via een nieuwsbrief zijn ook de direct omwonenden geïnformeerd.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen