Opnieuw geld voor centrumverbetering Tubbergen

Foto: Gemeente Tubbergen

De projectgroep Tubbergen Bruist, ondernemers (OHT/TGT), de gemeente Tubbergen en provincie Overijssel werken samen aan een vitaal en toekomstbestendig centrum van Tubbergen.

“Voor het behoud van een sterk centrum is continu aandacht nodig en voor de realisatie van goede plannen zijn financiële middelen noodzakelijk. Hiervoor is een nieuw stadsarrangement aangevraagd”, maakt de gemeente bekend. Tubbergen Bruist is hiervan de aanjager geweest.

Vandaag bracht gedeputeerde Monique van Haaf in het kader van dit stadsarrangement een werkbezoek aan Tubbergen. Wethouder Ursula Bekhuis en andere betrokkenen hebben haar hier verwelkomd onder het motto KRACHT:

  • K: Krachtige kern
  • R: Resultaat willen (blijven) boeken
  • A: Aantrekkelijk voor bezoekers
  • C: Continuïteit voor de ondernemers
  • H: Hartelijk en gastvrij
  • T: Tubbergen op z’n best

“Kracht is een term die echt past binnen onze gemeente”, vindt wethouder Ursula Bekhuis. “We hebben daadkrachtige ondernemers en inwoners die alles op alles zetten om er een fantastisch centrum van te maken. Hier willen wij graag ons steentje aan bijdragen.”

Toekomstige ontwikkelingen

Centrummanager Claudia Timmers heeft een belangrijke rol in de aanloop naar dit arrangement gehad. Samen met de gemeente heeft zij diverse gesprekken gevoerd met ondernemers om op te halen wat zij belangrijk vinden voor een sterk centrum. Een stadsarrangement krijg je namelijk niet zomaar, er moet een gedegen en onderbouwd plan aan ten grondslag liggen. Met de wensen en behoeften van de ondernemers hadden zij een slag om de arm.

Claudia Timmers: “Stilstand is achteruitgang. Het is daarom van groot belang om, juist nu, met alle opvolgende crisissen zoals de inflatie en energiecrisis, aandacht voor het centrum en de ondernemers te behouden. Hoewel de gemeente nu ook bezig is met het centrumberaad, dat met name duidelijkheid moet gaan geven over de toekomstige invulling van de locaties Verdegaalhal en het gemeentehuis, wordt hierop vooruitlopende alvast invulling gegeven aan het stadsarrangement.”

Kracht

De aanwezigen hebben een rondje door het centrum gemaakt, waarbij stilgestaan werd bij alle projecten die tot nu toe zijn gerealiseerd en de projecten die op basis van het stadsarrangement nog gerealiseerd zullen worden. Er werd geconstateerd dat alle projecten van waarde zijn geweest voor het centrum en/of de centrum-/horecaondernemers. Voorbeelden hiervan zijn: verfraaiing van het centrum door middel van boom- en bloembakken en glaskunstwerken, realisatie van een hardloop- en wandelroute rondom de sportboulevard, aanleg van een beachveld en de opwaardering van het Eeshofbos.

“Een sterk centrum maak je met elkaar. Het arrangement in Tubbergen is daar een goed voorbeeld van. De samenwerking tussen alle betrokken partijen zorgt ervoor, dat er meer beleving wordt toegevoegd aan het centrum zoals de realisatie van een horecaplein en het versterken van de openbare ruimte”, aldus Monique van Haaf (gedeputeerde Wonen, Ruimte en Retail).

Met de toekenning van het stadsarrangement, waaraan een bedrag van 70.000 euro is gekoppeld, ondersteunen de provincie Overijssel en de gemeente Tubbergen bepaalde ontwikkelingen in het dorp. Zoals het vormgeven aan het proces om te komen tot een centraal horecaplein, het versterken van samenwerking tussen ondernemers in de detailhandel, horeca en vrijetijdssector. En het versterken van de openbare ruimte in het centrumgebied bijvoorbeeld door het toevoegen van groen, maar ook het creëren van sfeer, ontmoeting en beleving.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen