Helft paasvuren in Dinkelland en Tubbergen kan doorgaan, ondanks de stikstofcrisis

Foto: Mark Mensink

De gemeenten Dinkelland en Tubbergen hebben Aerius-berekeningen laten uitvoeren voor acht paasvuren vanwege de Natura2000-wetgeving, met name de stikstofuitstoot.

Op basis van de berekeningen blijkt dat vier van deze acht paasvuren onverkort doorgang kunnen vinden. Bij de andere vier blijkt dat er mogelijk effect is op omliggende Natura 2000-gebieden. De gemeenten gaan in overleg met deze vier organisatoren van paasvuren (twee in Dinkelland en twee in Tubbergen) over mogelijke aanpassingen in omvang en/of locatie.

De provincie Overijssel is bevoegd gezag als het gaat om handhaving op activiteiten, waarbij de stikstofuitstoot mogelijk effect heeft op Natura 2000-gebieden. Dat heeft veel impact op onder meer agrarische bedrijven, maar ook voor evenementen. De gemeenten hebben de provincie gevraagd om te kiezen voor een overbruggingsjaar. Dat was helaas niet mogelijk, ook in verband met reeds ontvangen handhavingsverzoeken.

Beoordeling provincie

De organisatoren hebben deze week een brief ontvangen van provincie Overijssel met een tabel waarin is af te lezen of het paasvuur effect heeft op het gebied (rood: AERIUS-berekening nodig) of niet (groen: akkoord). De tabel is gebaseerd op worst case-scenario’s. De stikstofdepositie is berekend op basis van verschillende combinaties van volumes snoeihout en afstanden tot Natura 2000-gebieden.

Groen wil zeggen dat paasvuur zeker kan (een effect is op basis van tabeltoetsing uitgesloten). Komt de toetsing in het rode deel van de tabel uit, dan is er wel een AERIUS-berekening nodig. In het rode deel van de tabel kan een effect namelijk niet op basis van de tabel worden uitgesloten. Of er daadwerkelijk een effect is of niet, dat moet blijken uit een AERIUS-berekening. In dat geval adviseert de provincie een berekening uit te laten voeren.

Aerius-berekeningen

De gemeenten Dinkelland en Tubbergen hebben naar aanleiding van de berichtgeving eind 2022 Aerius berekeningen laten uitvoeren voor de paasvuren die volgens die berichtgeving in het rood staan. “Wij vonden het van belang om de organisatoren te helpen, aangezien wij veel waarde hechten aan de paasvuren als cultuurhistorisch erfgoed dat diepgeworteld is in onze samenleving, vertelt burgemeester John Joosten van gemeente Dinkelland. “Het laten uitvoeren van de Aerius-berekeningen is dan het minste wat we kunnen doen.”

De berekeningen maken inzichtelijk dat vier van de acht paasvuren die eerder in de categorie rood vielen toch door kunnen gaan. Bij de overige vier zijn mogelijk aanpassingen nodig in omvang en/of locatie. “Wij gaan in overleg met de vier initiatiefnemers van de paasvuren die in de knel komen volgens de Aerius-berekeningen,” laat burgemeester Jon Hermans van gemeente Tubbergen weten. “De organisatoren hebben bericht hierover ontvangen van de gemeenten. Op deze wijze hopen wij de paasvuren in goede banen te leiden en tot een optimale uitkomst te komen.”

Reacties

Cookieinstellingen