Schop in de grond bij het Eeshofbos in Tubbergen

Foto: Gemeente Tubbergen

Het Eeshofbos in Tubbergen wordt de komende maanden opgewaardeerd tot een toegankelijk en ‘beleefbaar’ bospark.

Het park wordt een uitnodigende groene verbinding tussen het centrum van Tubbergen, de zorginstellingen, de sportaccommodaties en het buitengebied. Hierdoor is het voor inwoners, toeristen en voor de bewoners van de zorginstellingen aantrekkelijker om in het bospark te verblijven. Het plan werd in 2018 opgesteld. Nu, bijna vijf jaar later, is het dan zover.

Wethouder Ursula Bekhuis zette afgelopen dinsdag samen met Melanie Hebels en Evelien Klijndijk van Zorggroep Sint Maarten en andere betrokkenen, symbolisch de eerste schop én enkele rododendrons in de grond. Hiermee is het startsignaal gegeven voor de opwaardering van het Eeshofbos.

“Fijn dat we met elkaar dit plan hebben opgesteld voor de opwaardering van het Eeshofbos. Ik wil graag iedereen bedanken voor hun inzet, in het bijzonder de medewerkers van Zorggroep Sint Maarten en haar inwoners en huurders, buurtvertegenwoordigers van de Harderbergerweg en de Uelserweg en de mensen van Tubbergen Bruist. Met dit plan wordt geïnvesteerd in een prettige en veilige leefomgeving waardoor het straks fijn is om in het Eeshofbos te verblijven en elkaar te ontmoeten. Vanaf april kan men genieten van het opgewaardeerde Eeshofbos”, vertelde wethouder Ursula Bekhuis trots.

Werkzaamheden

Woensdag is het waterschap Vechtstromen begonnen met het ‘baggerwerk’. Baggeren is het uitvoeren van alle werkzaamheden bij het weghalen van zand, slib en andere lagen van de waterbodem. Na het baggeren wordt de beschoeiing (houten palen en planken langs de waterlijn) in de beek geplaatst. Dit zal ongeveer twee weken duren.

Ondertussen wordt er ook gewerkt aan de paden en worden er nieuwe bruggen geplaatst. Als alles op rolletjes verloopt, worden eind maart de nieuwe bruggen geplaatst en wordt er nieuwe asfaltverharding aangebracht op de paden. In de tweede helft van maart wordt de beplanting aangelegd. Begin april zijn naar verwachting alle werkzaamheden afgerond en kunnen bewoners en overige bezoekers genieten van het opgewaardeerde Eeshofbos.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen