TVC’28 hoopt nog dit jaar een nieuwe voorzitter te presenteren

Foto: Redactie

Sinds het overlijden van Hans Hofsté, vorig jaar zomer, is voetbalvereniging TVC’28 naarstig op zoek naar een opvolger.

Meerdere kandidaten zijn benaderd, maar de zoektocht verliep moeizaam. Sinds kort gloort er echter licht aan de horizon.

Tijdens de algemene ledenvergadering van 17 oktober jongstleden kregen de leden te horen dat er momenteel gesprekken worden gevoerd met een kandidaat die serieuze belangstelling heeft voor de functie. Diegene heeft enige bedenktijd heeft gevraagd en zal nog dit jaar een beslissing nemen. Tijdens de nieuwjaarsreceptie hoopt het bestuur de naam bekend te kunnen maken. Kort daarop zal een bijzondere ledenvergadering worden uitgeschreven, waarin de leden zich over de benoeming kunnen uitspreken.

In de tussentijd zal bestuurslid Arjan Weernink als interim-voorzitter de club leiden. Weernink neemt het stokje over van Edwin Oosterloo, die sinds het overlijden van Hofsté het voorzitterschap heeft vervuld.

Tijdens de vergadering stemden de leden in met een geringe verhoging van de contributie. Verder kwamen zaken aan de orde als invoering van een nieuwe
clubstructuur, kostenbeheersing en een bredere dienstverlening aan de samenleving. Tevens zal onderzocht worden met welke middelen de jeugd behouden kan blijven voor de club.

Naast lovende woorden voor interim-voorzitter Edwin Oosterloo was er veel waardering voor clubsecretaris Robbert Eeman. Na 9 jaar legt Eeman zijn functie
neer. Ook werd afscheid genomen van Lotte Hendriksen, die zowel binnen het jeugd- als algemeen bestuur vele jaren de club diende, onder meer met de portefeuille activiteiten.

Reacties

0