Bijzondere algemene ledenvergadering SV Vasse

Het idee was mooi: op zaterdagmiddag een algemene ledenvergadering houden en vervolgens een barbecue.

SV Vasse is de vrijwilligers enorm veel dank verschuldigd en had dit graag willen belonen. Het coronavirus blijft echter alom aanwezig en dus werd wijselijk afgezien van een gezellig feestje. De algemene ledenvergadering kon niettemin wel doorgang vinden. De aanwezigen konden op anderhalf meter de vergadering in de kantine volgen en er werd ook vanuit de huiskamers via een stream meegekeken en mee gesproken.

Herinrichting

Even na 17 uur opende voorzitter Bjorn Egberts de bijzondere ledenvergadering. Er moest uiteraard teruggekeken worden op het seizoen 2019-2020, maar de nadruk lag vooral op de toekomst. De leden kregen namelijk een presentatie omtrent de herinrichting te zien.

Uiteindelijk stemden de leden hiermee in. Het bestuur kan samen met commissies aan de slag en is voornemens om in de periode mei-september 2021 deze fase te realiseren. Het hoofdveld en trainingsveld zullen compleet gerenoveerd worden.

Jubilarissen

Heel bijzonder is dat Johan Masselink 75 jaar lid is van Vasser voetbalclub, maar hij kon niet aanwezig zijn bij de vergadering. Er zal daarom door SV Vasse op gepaste wijze nog aandacht worden geschonken aan dit uitzonderlijke jubileum.

Er waren ook meerdere leden al 50 en of 25 jaar lid. Op bijgaande foto staan de trotse jubilarissen.

Reacties