Nieuwe bestuursleden aan het roer bij Wielertoerclub Tubbergen

Tijdens een bijzondere ledenvergadering is maandagavond in ’t Oale Roadhoes een volledig nieuw bestuur van WTCT (Wielertoerclub Tubbergen) geïnstalleerd.

Het zittende bestuur had reeds een geruime tijd geleden aangegeven om het stokje te willen overdragen. Een aantal leden hebben de koppen bij elkaar gestoken en zich vol enthousiasme aangemeld als kandidaat-bestuurslid. Maar, zoals de statuten voorschrijven, moeten de leden eerst hun goedkeuring verlenen.

Een echte ouderwetse stemming met briefjes leverde voor alle nieuwe bestuursleden een unaniem akkoord op. Kersverse voorzitter Marcel Struik bedankte de leden van het aftredende bestuur met een persoonlijk woordje en een attentie. Het nieuwe bestuur bestaat verder uit: Edwin Harmelink, Jos Volmerink, Esther Pol, Peter Lucas, Leo Hofhuis en Jan Boerrigter.

De avond werd afgesloten met een gezellig samenzijn.

Reacties

Cookieinstellingen