Erve Tutenberg

Met deze pagina wil Hegeman Projectrealisatie de inwoners, ondernemers van Vasse en andere belangstellenden informeren over hun plannen voor Camping ‘De Tutenberg’. Na het nodige voorwerk, en overleg met de gemeente Tubbergen, heeft het bedrijf in 2011 samen met Arcadis, Odin Landschapsontwerpers en EVE Architecten dit integrale plan ontwikkeld.

Met deze pagina wil Hegeman Projectrealisatie de inwoners, ondernemers van Vasse en andere belangstellenden informeren over hun plannen voor Camping ‘De Tutenberg’. Na het nodige voorwerk, en overleg met de gemeente Tubbergen, heeft het bedrijf in 2011 samen met Arcadis, Odin Landschapsontwerpers en EVE Architecten dit integrale plan ontwikkeld.

De bestaande camping is verouderd en er is sprake van een niet-marktconform aanbod, het terrein oogt rommelig, een slechte landschappelijke inpassing en een doelgroep die weinig spin-off oplevert.

Marktonderzoek

Krimp van de vraag naar kampeerplaatsen. Op termijn is er groei van de vraag naar recreatiewoningen die gehuurd kunnen worden en hotels. Twentse hotels doen het relatief goed, maar er is een gering aanbod van te verhuren recreatiewoningen in Noordoost Twente.

Er zijn kansen in het hogere marktsegment recreatiewoningen in aansluiting op het toeristisch profiel van Tubbergen en Ootmarsum:

  • Cultuur(historie)
  • Kunst
  • Actieve natuur- en landschapsbeleving
  • Twentse gastvrijheid
  • Culinaire mogelijkheden

Analyse

Het terrein ligt in/aan gevoelig gebied met o.a. EHS en Natura 2000. Er zijn enkele direct aanwonenden met belang om rekening mee te houden. Dorpsraad Vasse en de lokale ondernemers willen effecten van eventuele krimp en recessie tegengaan.

De camping in huidige opzet is verliesgevend. De haalbaarheid van de investering en het exploitatiemodel heeft een ondergrens van 50 recreatiewoningen in het gekozen concept.

Plan

Het ontwerp van het park (circa 4,4 hectare) gaat uit van de diversiteit die in het landschap aanwezig is. De oude kamp wordt in ere hersteld, het bos van de Tutenberg wordt uitgebreid en de bovenloop van de beek wordt natuurlijk ingericht. Daardoor blijft het kleinschalig en streekeigen. Daarnaast wordt circa 2,3 hectare nieuwe natuur met een wandelroute tussen Vasse en de Tutenberg ontwikkeld.

Het park

Erve Tutenberg wordt een park waar rust, ruimte en landschap de sfeer bepalen. Er komen geen centrale voorzieningen, behalve een dienstwoning met ontvangstruimte. De recreatiewoningen worden (grotendeels) verkocht aan particulieren en daarbij geldt een verhuurplicht en een recht op beperkt eigen gebruik. Permanente bewoning wordt contractueel uitgesloten.

Hegeman zal zelf de exploitatie ter hand nemen, waarbij voor de verhuur externe partijen (zoals Landal, Hoogenboom en/of Belvilla en Eurorelais) in beeld kunnen zijn. Ook zal het beheer trachten samen te werken met toeleveranciers uit Vasse en omgeving, bijvoorbeeld voor horeca-catering, schoonmaak, onderhoud van de recreatiewoningen, terreinbeheer, enzovoorts.

Doelgroep

De kunst- en cultuur(historie)liefhebber uit heel Nederland vormt de doelgroep. Nader gedefinieerd via de leefstijlmethode van RECRON en Smart Agent als ‘ingetogen aqua’ en/of ‘luxe blauw’ en daarnaast ook ‘rustig groen’. Deze groep kenmerkt zich o.a. door een actief en omgevingsbewust recreatiegedrag met daarbij relatief hoge bestedingen in de parkomgeving voor eten, drinken en activiteiten.

Stand van zaken

Medio 2011 zijn een aantal belangrijke uitgangspunten met de gemeente Tubbergen kortgesloten en daarop is het nu voorliggende plan gebaseerd. Dit plan is in januari 2012 ingediend als principeverzoek aan B&W en vervolgens eind vorig jaar afgewezen. Hegeman heeft de plannen recent ook aan de gemeenteraad gepresenteerd en het is nu aan hen om te bepalen of dit plan alsnog een kans verdient.

Het politieke en inhoudelijke debat over dit plan wordt nu dus in eerste instantie vooral op gemeentelijk niveau gevoerd. Mocht het plan alsnog door de gemeenteraad worden omarmd, zal het opstellen van een voorontwerp-bestemmingsplan de volgende stap zijn. Elke belanghebbende kan daar dan met een zienswijze op reageren.

Download onderstaand het volledige rapport over de plannen:

Tutenberg definitief rapport jan 2012.pdf