Starterswoning in eigen dorp door CPO

Foto:

Kleine kinderen worden groot. Vervolgens slaan ze hun vleugels uit om op eigen benen te kunnen staan. Het merendeel van de Manderveense jeugd zou ook na vertrek uit het ouderlijk huis graag in eigen dorp blijven wonen. De kavel- en woningprijzen zijn echter zo hoog dat dit voor starters op de woningmarkt geen haalbare kaart is. Door het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) is dit voor 4 woningzoekenden in het dorp wel mogelijk geworden.

‘Plan Peddemors’ stond al een tijdlang op de agenda bij zowel de dorpsraad als de gemeente. De bedoeling was aanvankelijk om op het braakliggend terrein naast Zalencentrum Peddemors 4 vrijstaande woningen te bouwen. Ruud Horst, metaalbewerker van beroep, had hier wel oren naar. “Op dat moment woonde ik nog thuis en wilde graag een huis in Manderveen. Maar voor een starter als ik was dat veel te duur,” geeft hij aan. “Huizen met een vraagprijs van €300.000 tot €350.000 waren geen uitschieters. Daarnaast word je tegenwoordig als starter behoorlijk ontmoedigd door banken. Het krijgen van een hypotheek is lang niet meer zo eenvoudig als jaren geleden”, heeft Horst gemerkt.

Tijdens een overleg tussen de gemeente en de dorpsraad, waarbij de inzet van CDA-raadslid Roy de Witte volgens de betrokkenen zeker niet ongenoemd mag blijven, werd in 2012 een werkgroep woningbouw opgericht die het begrip CPO te berde bracht. CPO is een ontwikkelvorm die valt binnen het particulier opdrachtgeverschap. Bij deze ontwikkelvorm houdt een groep particulieren (collectief) volledige zeggenschap over de uiteindelijk te realiseren woningen. Hiervoor zijn wel 4 opdrachtgevers nodig. Horst werd benaderd en ging om tafel met de werkgroep. “Starters werd 2 dubbele blokken aangeboden met een kavel van 235 tot 285 vierkante meter,” informeert Horst. “Dat sprak me wel aan. De subsidie voor energiezuinig bouwen, €13.750 per woning, maakte het helemaal interessant. Daarnaast deed ook de Provincie Overijssel met een totaal van €10.000 een welkome duit in het zakje.”

Door de behoefte aan starterswoningen bleek het vinden van drie deelnemende partijen geen moeilijke opdracht. Horst: “Samen met Vincent Webbink, Haico Busscher en een 4e partner die zich terug heeft moeten trekken, hebben we de vereniging (CPO) opgericht. Wanneer de huizen opgeleverd zijn, wordt deze weer opgeheven.” Samen togen de partners naar de architect voor het maken van een tekening. De 4e woning werd aangekocht door Bouwcorrect. Het bouwbedrijf levert het huis kaal op om vervolgens te verkopen.

Toen de eerste financiële handelingen rond waren, staken de kameraden en toekomstige buren Ruud Horst en Vincent Webbink de eerste spade in de grond. Horst vertelt: “De voorbereidingen voor het hele traject heeft aardig wat voeten in de aarde gehad. Nu we eenmaal aan het bouwen zijn, loopt het mooi. We zijn voornamelijk blij dat we in Manderveen kunnen blijven wonen. Gebrek aan betaalbare woonruimte noopte de jeugd in het verleden tot het aankopen van een huis buiten het dorp. Daar heeft de leefbaarheid van Manderveen natuurlijk onder te lijden. De basisschool moet bijvoorbeeld ook blijven draaien. Uitbreiding is dan van essentieel belang. Jammer dat het concept CPO niet eerder van de grond is gekomen. Zo’n 10 jaar lang heeft er amper nieuwbouw plaatsgevonden in het dorp. Ik verwacht dan ook dat er binnen afzienbare tijd meer animo zal komen vanuit de groep jongeren. Met name naar woningen van rond de €200.000 zal er meer vraag zijn. Dat is voor een starter nog op te brengen.”

De bouw aan de Manderveenseweg in volle gang en geschiedt in vrije tijd. Er wordt energiezuinig gebouwd. Dit houdt in dat de woningen voorzien worden van triple beglazing (driedubbele ruiten), dikkere dakplaten en isolatiemateriaal. Tevens worden zonnepanelen geplaatst met daarnaast een waterreservoir. Het verwarmde water loopt door in de vloerverwarming. Verder moeten alle woningen voldoen aan een RC-waarde van 0,4. Ook voor toekomstig te bouwen woningen is dit een streven. Op Plan Peddemors zijn nog kavels te koop voor nieuwbouw van vrijstaande woningen. Het bouwen hiervan zal onder andere condities plaatsvinden.