Gemeente verkoopt 15 CPO-bouwkavels in Albergen en Geesteren

Foto: Gemeente Tubbergen

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten 5 bouwkavels in Albergen en 10 bouwkavels in Geesteren middels collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) te verkopen.

De in totaal 15 CPO-bouwkavels zijn gelegen in respectievelijk de tweede fase van het bestemmingsplan Weemselerveld Zuid 3 te Albergen en het bestemmingsplan Hutten te Geesteren.

Albergen

In de reguliere bouwkaveluitgifte worden de overige bouwkavels (38 stuks) van de tweede fase van het bestemmingsplan betrokken. Deze bouwkavels worden via de reguliere weg, dus per datum inschrijving op de lijst van gegadigden voor een bouwkavel in Albergen, uitgegeven.

Het nieuwe CPO-project gaat uit van 3 vrijstaande woningen en 1 dubbele woning. In totaal dus 5 bouwkavels ten behoeve van de bouw van de aangehaalde woningen. Het betreft hier 3 ‘starters’ op de woningmarkt en 2 ‘doorstromers’ op de woningmarkt. Concreet gaat het hier om de verkoop van 2 ‘kleine kavels koop’ tegen gereduceerd tarief (80% van de marktconforme kaveluitgifteprijs) aan ‘starters’ en om de verkoop van drie ‘vrije sector kavels’ tegen de marktconforme kaveluitgifteprijs aan een ‘starter’ en aan 2 ‘doorstromers’. Inmiddels zijn met alle 5 deelnemers koopovereenkomsten gesloten.

Dit tweede CPO-project van Albergen grenst aan het eerste CPO-project; waarover het college reeds eerder een besluit heeft genomen.

Geesteren

Het CPO-project in Geesteren gaat uit van 1 vrijstaande woning, 4 dubbele woningen en 5 rijenwoningen. In totaal dus 10 bouwkavels ten behoeve van de bouw van de aangehaalde woningen. De kavelkopers zijn allemaal ‘starters’ op de woningmarkt. Inmiddels zijn met alle 10 deelnemers koopovereenkomsten gesloten.

Concreet gaat het hier om de verkoop van 7 ‘kleine kavels koop’ tegen gereduceerd tarief (80% van de marktconforme kaveluitgifteprijs) aan ‘starters’ en om de verkoop van 3 ‘vrije sector kavels’ tegen de marktconforme kaveluitgifteprijs aan ‘starters’.

In het plangebied is ook een voetpad opgenomen (71 m2) mede ter ontsluiting van de achtertuinen van de 3 tussenwoningen. Daar het hier voor de gemeente om bouwgrond gaat, moet ook voor deze grond wel de kaveluitgifteprijs worden betaald. De gemeente heeft ook geen belang bij het beheer en onderhoud van een dergelijk voetpad, dus vandaar dat ook deze grond wordt verkocht. Het voetpad heeft met name een ontsluitingsfunctie ten behoeve van de 3 tussenwoningen.

In de reguliere bouwkaveluitgifte worden de overige bouwkavels (40 stuks) van bestemmingsplan Hutten betrokken. Deze bouwkavels worden via de reguliere weg, dus per datum inschrijving op de lijst van gegadigden voor een bouwkavel in Geesteren, uitgegeven.

Reacties