Ruimtes in het gemeentehuis te huur

Het gemeentehuis in Tubbergen vanaf de Julianastraat
Foto: Mark Mensink

Een museum, een koffiebar of misschien zzp-flexplekken? Onder de vlag van de werkgroep Tubbergen Bruist wordt er gekeken naar een nieuwe invulling van het gemeentehuis in Tubbergen. Deze is door flexibel werken de afgelopen jaren steeds meer leeg komen te staan.

In de toekomst komt er een deel van de ruimte beschikbaar in het gemeentehuis. De invulling hiervan is nog niet bekend. Gemeentefuncties blijven in elk geval aanwezig in Tubbergen, zo laat Tubbergen Bruist weten.

De gemeente heeft bedacht dat de inwoners van Tubbergen mee zouden moeten denken over de nieuwe invulling. Som= uit Oldenzaal en Kulturkunde (Frank Droste, directeur Kulturhus Borne) nemen eveneens een deel van het onderzoek op zich.

Maatschappelijke discussie

Voordat er ruimtes te huur komen, zal er eerst een discussie over de toekomst van het gemeentehuis worden gevoerd. Op 4, 12 en 13 oktober van 19.15 tot 20.30 uur kunnen geïnteresseerden in het gemeentehuis meepraten over dit onderwerp. Wie hierbij aanwezig wil zijn, kan zich aanmelden door een mail naar [email protected] te sturen. Mensen die niet bij een van de avonden aan kunnen sluiten, kunnen ook hier hun ideeën kwijt.

Ook staat er vanaf 4 oktober een fysieke ideeënbus in het gemeentehuis.

Alle ingebrachte ideeën worden getoetst op hun haalbaarheid. Een idee wordt door een team van experts beoordeeld op een aantal hoofdonderdelen; o.a. de maatschappelijke haalbaarheid, ‘normen en waarden’, technische en financieel-economische haalbaarheid. Hier wordt een eindconclusie uit getrokken en dat wordt het advies voor de gemeenteraad.

Reacties