Eigen stekkie voor jongeren in Tubbergen loopt een half jaar vertraging op

Bijeenkomst over jongerenappartementen
Foto: Redactie

Wel goede hoop op een positieve afloop, maar helaas nu nog zonder de gewenste zekerheid. Dat is in een notendop de actuele stand der zaken wat betreft nieuwbouw aan de Oranjestraat in Tubbergen. Deze al enige jaren braakliggende locatie is door Woningstichting Tubbergen aangewezen als woningbouw voor jongeren.

De initiatiefnemers en de gemeente zien zich echter inmiddels genoodzaakt om extra voorzorgmaatregelen te treffen en een mogelijke rechtszaak zo goed mogelijk voor te bereiden. Er werd daarom gisteravond behoorlijk gefrustreerd gereageerd door jongeren die in de kern Tubbergen op zichzelf willen gaan wonen, maar zich nu – als een donderslag bij heldere hemel – geconfronteerd zien met een half jaar vertraging. Dit doordat een niet bij naam genoemde Tubbergenaar, die volgens de aanwezigen erom bekendstaat in het dorp vaker dergelijke ontwikkelingen te frustreren, tegen de voorliggende bouwplannen is. Hierdoor is de gemeente ‘gedwongen’ i.s.m. projectontwikkelaar SOM= en Woningstichting Tubbergen, als verhuurder van de toekomstige jongerenappartementen, om nog beter te omschrijven wat het totale bouwproject inhoud en waaraan het voldoet. “Dat kost gewoon extra tijd, een half jaar wel. De plannen zijn nu ingediend ter goedkeuring door het college. Daarna kunnen mensen nog eventueel bezwaar maken. We hopen natuurlijk dat dit niet het geval zal zijn, maar je weet het nooit”, zei Paul Scholten van SOM= diplomatiek.

‘Niet bang voor een rechtsgang’

Tijdens de plots belegde bijeenkomst bleek dat – in tegenstelling tot wat eerder nog gecommuniceerd is – er alsnog procedureel gezien een aantal extra puntjes op de spreekwoordelijke ‘i’ gezet moeten worden alvorens alle benodigde vergunningen verleent kunnen worden. Daarmee voorkomt de gemeente, die bij monde van wethouder Roy de Witte de netelige kwestie nader toelichtte, mogelijke juridische problemen. “Toen wij, de woningstichting en de gemeente, als het ware een akkoord hebben gesloten over woningbouw op deze locatie, hebben we ook gezegd dat we er voor de volle 100% voor gaan. Dan mogen mensen dreigen met de Raad van State of anderszins, dat maakt dan in principe niet meer uit. Een rechtszaak voorspellen of er al rekening mee houden, dat heeft geen zin en dat doe ik dus ook niet, maar we zullen er alles aan doen om die eventuele gang naar de rechter te winnen. Laat dat helder zijn”, benadrukte De Witte. Hij sprak ook richting de aanwezige jongeren de hoop en verwachting uit dat zij door deze aangekondigde vertraging niet bij de pakken neer gaan zitten.

Vertraging

De vurige wens van tenminste 10 jeugdigen uit het dorp voor een eigen stekkie wordt in elk geval 6 maanden opgeschoven, moest directeur-bestuurder Peter Roelofs van Woningstichting Tubbergen tot zijn eigen spijt bekennen. “Op z’n vroegst, als het allemaal meezit, kan het in maart 2018 klaar zijn. Dan is het opgeleverd en al. Maar, en dat is natuurlijk echt een vereiste, dan moeten er niet allerlei procedures lopen om alles te frustreren. Dit is volgens mij een mooi plan, iets dat recht doet aan de wens van de jeugd in Tubbergen en de gemeenteraad heeft ook dergelijke geluiden laten horen. Dan zou het erg fijn zijn als het tot een goed eind komt en de jongeren er snel in kunnen. Meer is er eigenlijk niet van.”

Reacties