‘Luxeprobleem door sterk toegenomen bouwaanvragen en vastgoedtransacties’

Foto: Redactie

Zijn er wel genoeg locaties in de gemeente Tubbergen waar nieuwkomers c.q. doorstromers op de woningmarkt en bedrijven met een uitbreidingsbehoefte kunnen bouwen? Dat spookt door het hoofd van een aantal raadsleden, die gisteravond het college om meer duidelijkheid vroegen.

Zelden ging het zo goed met de lokale woningmarkt. Alleen al in de afgelopen jaar zijn er zo’n 100 bouwkavels van de hand gegaan. Ook op bedrijventerreinen lijkt het weer dringen geblazen. “Wie had dat een paar jaar geleden kunnen bedenken, tijdens de economische dip die we hebben gehad? En op het grootste bedrijfsterrein, in Tubbergen, is bijna geen leegstaand pand meer te vinden”, benadrukt wethouder Erik Volmerink. Tussen 2015 en 2025 zijn er 500 woonkavels beschikbaar, ofwel gemiddeld 50 per jaar. Die kavels gaan alleen naar inwoners.

Aanbod blijft (nog) achter

Waar de vraag sterk toegenomen is, blijft het (nieuwe) aanbod nog significant achter. Ook de komende tijd lijkt daar weinig verandering in te komen. Reden voor Anoesjka Kemperink (Dorpen Centraal), die met nadruk wilde weten wat er nog voor jongeren en woningen tot €150.000 in het vat zit, en Wim Weerink (CDA) om hierover vragen te stellen aan het college. Wat wethouder Volmerink betreft blijft echter voorzichtigheid geboden en hoopt hij dat de raad niet meteen in de ‘paniekstand’ gaat schieten. “Ik weet immers niet wat er over een tijdje, misschien al wel volgende week om maar eens wat te noemen, aan plannen wordt ingediend. Het zou namelijk zo maar eens kunnen zijn dat we ons voor niks druk maken. Ook is het mijns inziens niet erg slim om nu het beschikbare aantal op te souperen, terwijl je niet zeker weet hoe de vraag zich in de komende jaren gaat ontwikkelen. En wat betaalbare woningen betreft, moeten we onze natuurlijke partner – de Woningstichting – niet uit het oog verliezen. Ik weet dat vertegenwoordigers hiervan bij de Mijn Dorp 2030 bijeenkomsten aanwezig waren, juist om dat soort vragen te beantwoorden.”

Kavelprijzen

Het college van burgemeester en wethouders heeft eerder al aangegeven dat inbreiding, bouwen binnen een dorpsgrens, de voorkeur heeft boven uitbreiding. Starters krijgen 20% korting op de kavelprijzen tot 250 m2. In de 3 grote dorpen en Harbrinkhoek/Mariaparochie, die aan de gemeentegrens met stad Almelo liggen, betalen kopers €220 per vierkante meter. In de overige dorpen is het €200.

Reacties