Gemeente geeft vergunning voor 15 jongerenappartementen in Tubbergen

Impressie van de nieuwbouw aan de Oranjestraat in Tubbergen
Foto: pr8 architecten

Het is goed toeven in Tubbergen, vindt ook het merendeel van de jongeren die er zijn geboren en/of getogen. Velen van hen dromen dan ook van een woning in dezelfde plaats.

Met de goedkeuring van het college van burgemeester en wethouders van het ontwerp-omgevingsvergunning voor de bouw van 15 woningen aan de Oranjestraat in Tubbergen, kunnen Woningstichting Tubbergen en de gemeente voor een deel voldoen aan de woonprestatieafspraken die beide partijen in december ondertekenden. Hierin staat dat zij onder andere willen bouwen voor jongeren.

Aangezien niet alle starters op de banenmarkt zich direct al een koopwoning kunnen veroorloven, streven de woningstichting en de gemeente ernaar voor deze doelgroep huurwoningen te bouwen. Met de 15 appartementen aan de Oranjestraat in Tubbergen, wordt hiervoor een mooi begin gemaakt. “We krijgen regelmatig de vraag van jongeren naar dit type woning”, vertelt directeur-bestuurder Peter Roelofs van Woningstichting Tubbergen. “Deze wens kwam ook heel duidelijk naar voren tijdens de inspraakavonden voor jongeren die we samen met de dorpsraad hebben georganiseerd. We zijn blij dat we hieraan tegemoet kunnen komen.”

Het plan en met name de manier waarop dit is ontwikkeld, sluit volgens het college naadloos aan bij Mijn Dorp 2030, een werkwijze waarbij inwoners de richting aangeven in de ontwikkeling van hun woon-, werk- en leefomgeving. “Uit gesprekken met inwoners blijkt dat bouwen voor verschillende doelgroepen hoog op de prioriteitenlijst staat”, vertelt wethouder Erik Volmerink. “Er is met name veel vraag naar woonruimte voor jongeren. Wat dat betreft sluiten de plannen van de woningstichting voor de bouw van 15 appartementen hierbij perfect aan.”

De ontwerp-omgevingsvergunning ligt binnenkort ter inzage.

Reacties

Cookieinstellingen