Starterswoningen op locatie De Marke via ‘particuliere bouwgroep’

Foto: Redactie

Hoe goed je ook met je ouders overweg kunt, vroeg of laat wil je toch je eigen leven opbouwen. Voor veel jongeren uit de gemeente Tubbergen geldt daarbij dat ze het liefst in hun eigen dorp willen blijven wonen. Daarom is er behoefte aan jongerenhuisvesting.

De gemeente wil in die vraag voorzien door de locatie van de voormalige basisschool De Marke beschikbaar te stellen voor starters. Op de plek waar ooit kinderen leerden lezen en schrijven, worden daarom binnen niet al te lange tijd starterskavels uitgegeven.

‘Particuliere bouwgroep’

Gezien de ligging van De Marke, middenin een woonwijk, is dit volgens de gemeente een passende ontwikkeling. Voor de invulling van de kavels is gekozen voor het principe van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, een vorm van sociale projectontwikkeling waarbij toekomstige bewoners gezamenlijk opdrachtgever zijn voor hun eigen nieuwbouwproject. “Ze vormen samen een ‘bouwgroep’ en regelen de hele bouw zelf”, legt wethouder Roy de Witte uit. “De bouwers hebben grote vrijheid in het ontwerp van hun woningen en mogen binnen randvoorwaarden alles zelf bepalen. Daarnaast levert CPO nog een ander voordeel op. Door samen te bouwen leren toekomstige buren elkaar al goed kennen, omdat een dergelijk proces gepaard gaat met veel vergaderingen. Kortweg ken je je buren dus al voordat je er woont.”

Betaalbare huisvesting

Tubbergen Bruist-werkgroeplid Thomas Wigger is enthousiast over de plannen. “Tubbergen Bruist heeft als één van de vier doelstellingen het stimuleren van betaalbare huisvesting voor jong en oud”, zegt Thomas. “Samen met de gemeente hebben wij daarom een informatiebijeenkomst georganiseerd. In de kantine van TVC’28 zijn een aantal woningbouwplannen toegelicht aan jongeren en daarna zijn hun woonwensen geïnventariseerd. Op deze avond kwam ook het idee om op locatie De Marke woningen met CPO te bouwen. Wij hebben geholpen om geïnteresseerden en de gemeente bij elkaar te brengen, zodat ze samen een ruimtelijk woningbouwplan kunnen maken. Vanzelfsprekend staan wij positief tegenover deze ontwikkeling. Het draagt direct bij aan meer betaalbare huisvesting voor jongeren, zowel alleenstaanden als stellen.”

Procedure

Omdat het terrein van de voormalige basisschool een nieuwe invulling krijgt, moet er een bestemmingsplanprocedure doorlopen worden. “Momenteel worden de randvoorwaarden voor deze invulling voorbereid door de gemeente”, zegt de wethouder. “Binnenkort zal bekend worden gemaakt wanneer men zich voor het CPO traject kan aanmelden. De direct omwonenden worden bij de planontwikkeling betrokken. We hopen dat de voorbereidingen soepel verlopen en dat we in 2018 kunnen starten met de bouw.”

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen