Gemeente wil bouwgrond bijkopen in Albergen

Foto: Redactie

De gemeente Tubbergen vindt het belangrijk dat er voldoende woningen voorhanden zijn en dat die woningen passen bij de behoefte van de inwoners, aldus het college van burgemeester en wethouders.

In Albergen heeft de gemeente op korte termijn nog maar 4 kavels beschikbaar. Ook zijn er op dit moment in de kern weinig locaties voor inbreiding bekend. Daarom is de gemeente van plan grond te kopen als mogelijke, toekomstige woningbouwlocatie.

Het gaat om ruim 3 hectare gelegen tussen de Morsdijk en Weemselerweg. Het college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad hiervoor geld beschikbaar te stellen.

“Wij hebben weinig eigen kavels meer in Albergen”, vertelt wethouder Erik Volmerink. “Bijna alle kavels van Weemselerveld Zuid fase III zijn verkocht of in optie. Aan de rand van dit plan kunnen binnenkort nog 4 woningen worden bijgebouwd en dan is het op. Andere bouwgrond heeft de gemeente niet meer beschikbaar. Door nu grond te kopen, hebben wij de mogelijkheid om, wanneer nodig, tot ontwikkeling over te gaan zonder daarbij afhankelijk te zijn van derden.”

“De situatie in Albergen is niet te vergelijken met die van andere dorpen”, aldus de wethouder. “Over het algemeen gaan we voor inbreiding in plaats van uitbreiding. Dat betekent dat we in eerste instantie niet kiezen voor nieuwbouwwijken buiten de bebouwde kom, maar proberen nieuwe woningen binnen de bebouwde kom te bouwen. In Albergen zien wij hiervoor op dit moment weinig mogelijkheden, dus vinden wij het belangrijk om deze grond te kopen. Als de gemeenteraad instemt met de aankoop van de grond, wordt deze niet direct uitgegeven. We hebben dan in ieder geval weer wat ‘op voorraad’ voor het geval de nood hoog wordt.”

Reacties

Cookieinstellingen