Sloop en daarna nieuwbouw van TMZ-complex in Tubbergen

Foto: TMZ

Zorgorganisatie TriviumMeulenbeltZorg (TMZ) en bouwbedrijf Dura Vermeer ondertekenen komende donderdag het contract voor de nieuwbouw van het woonzorgcomplex in Tubbergen.

Willy Belshof, lid van de Raad van Bestuur zet de handtekening namens TMZ, directielid Koert Terhürne namens bouwbedrijf Dura Vermeer. Aansluitend onthult wethouder Roy de Witte van Tubbergen samen met bewoners het bouwbord.

Nieuwbouw

In de nieuwbouw is straks plaats voor in totaal 55 bewoners. Er komen 16 appartementen voor bewoners die psychogeriatrische zorg behoeven en 39 appartementen voor bewoners die vanwege lichamelijke beperkingen niet meer thuis kunnen wonen. Zij krijgen onderdak in 2 vleugels die aan weerszijden van het huidige hoofdgebouw worden gebouwd.

Het hoofdgebouw ondergaat een ingrijpende renovatie en krijgt een restaurantfunctie, terwijl er tevens kantoorruimte wordt ingericht. Met een beetje fantasie oogt het geheel straks als een Twentse havezate, geflankeerd door 2 koetshuizen van 2 etages.

Sloop

Aan de bouw gaat de sloop van een deel van het huidige woon-zorgcomplex vooraf. De sloop begint komende maand, direct gevolgd door de nieuwbouw.

Bouwbedrijf Dura Vermeer is geen onbekende voor TMZ. Het bedrijf bouwde ook de woon-zorgcomplexen Het Weggeler in Almelo en Erve Mensman in Geesteren.

Cookieinstellingen