Woningstichting Tubbergen digitaliseert verhuur- en onderhoudsprocessen

Foto: Woningstichting Tubbergen

De afgelopen maanden heeft Woningstichting Tubbergen gewerkt aan het digitaliseren van het verhuurproces, is er nagedacht over het verbeteren van de dienstverlening naar de huurders en zijn er nieuwe afspraken gemaakt voor het uitvoeren van werkzaamheden in vrijkomende mutatiewoningen.

Per direct worden woninginspecties digitaal uitgevoerd met behulp van een woninginspectie-app op een tablet. De onderhoudsstaat van de woning, eventuele schades of technische mankementen en afspraken met de vertrekkende bewoners worden digitaal vastgelegd. Van diverse onderdelen in de woning worden foto’s gemaakt en werkopdrachtbonnen worden automatisch gegenereerd en verstuurd.

Nieuwe onderhoudsafspraken

Deze nieuwe digitale werkwijze was een goed moment om hernieuwde afspraken te maken met de verschillende onderhoudspartijen. Woningstichting Tubbergen heeft de ambitie om kwalitatief goede en betaalbare woningen te verhuren.

Samen met Bouwbedrijf Kuipers uit Langeveen en Eppink installatietechnieken uit Tubbergen zijn prestatieafspraken gemaakt en verwerkt in een jaarcontract. Er wordt naar gestreefd om de woningen in korte tijd technisch gereed te maken. Hiervoor zijn checklisten opgesteld en is een kwaliteitsniveau bepaald.

‘Beter scoren’

Met deze hernieuwde prestatieafspraken streeft woningstichting Tubbergen er naar om haar dienstverlening verder te verbeteren. Afgelopen week zijn wederom de resultaten van de landelijke Aedes Benchmark bekend gemaakt. In deze benchmark worden woningcorporaties onderling vergeleken en krijgen prestaties een cijfer.

Een belangrijk onderwerp is het ‘huurdersoordeel’. Huurders hebben onze prestaties beoordeeld met een 7,7. Woningstichting Tubbergen is hiermee erg content, maar door het verbeteren van de processen en de prestatie afspraken voor het onderhoud wordt er naar gestreefd om volgend jaar nog beter te scoren.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen