Meer bouwmogelijkheden door nieuw ‘veegplan’

Foto: Pixabay

De bestaande bestemmingsplannen zijn onder de loep genomen en geactualiseerd waar nodig, zodat inwoners sneller en eenvoudiger verbouwingen en aanpassingen op hun perceel kunnen realiseren.

Het nieuwe plan van het college heeft als belangrijkste doel om de bestaande bestemmingsplannen te actualiseren en vereenvoudigen. Zo zijn er verschillende zaken die voor inwoners van de gemeente Tubbergen makkelijker uitvoerbaar worden. Een belangrijk voorbeeld daarvan is de verruiming van de
huidige oppervlakteregeling aan bijgebouwen. Het nieuwe ‘veegplan’ geeft inwoners daarin de mogelijkheid om 50 procent van het bouwperceel te bebouwen. Dit geldt tot een maximaal perceeloppervlakte van 250 vierkante meter.

Naast die verruiming is het vereenvoudigen van verduurzaming ook een belangrijk aspect in het plan. Wanneer de pui van een woning bijvoorbeeld breder wordt door extra isolatie, mag dit nu wel over de rooilijn heen. Zo wil de gemeente de drempel voor verduurzaming van woningen verlagen.

Minder regels

De zogenaamde ‘deregulering’ (het verminderen van overheidsregels) die in dit geactualiseerde plan wordt toegepast, moet zowel voor de gemeente als voor de inwoners voor extra voordelen zorgen. “Minder regels zorgen voor een snellere afhandeling en het geeft meer ruimte voor aanpassingen en verbouwingen aan woningen”, legt wethouder Erik Volmerink uit. “Het nieuwe ‘veegplan’ geeft mensen bijvoorbeeld de mogelijkheid om hun buitenruimtes binnen het bouwperceel makkelijker aan te passen, we merken dat die wens binnen de gemeente steeds meer leeft.”

Advies afgestemd op wensen inwoners

Mede door overleg met verschillende externe adviseurs, is het college tot een goed onderbouwd advies gekomen. Verschillende architectenbureaus en adviesbureaus binnen de gemeente Tubbergen hebben meegedacht over aanpassingen waar de inwoners echt wat aan hebben. Dit geeft het college een goede inkijk in de wensen van de inwoners. Volmerink is positief en enthousiast over de nieuwe plannen en ziet ook een veranderende houding binnen de politiek. “Waar het vroeger soms wel eens ging om strakke regels, willen we met deze plannen inwoners meer vrijheid geven en uitgaan van wat er wél kan.”

De gemeenteraad van Tubbergen moet het plan nog definitief vaststellen, maar wethouder Volmerink heeft goede hoop dat dit gaat lukken. “We bieden hiermee de inwoners meer ruimte en vrijheid om hun plannen te ontwikkelen.”

Reacties

Cookieinstellingen