Niets staat bouwplan Esch meer in de weg

Foto: Building Design

Direct na de bouwvak wordt naar verwachting gestart met het bouwrijp maken van gronden op de Tubberger es, waarna eind dit jaar hier de realisatie van de eerste woningen kan beginnen.

Dat is een gevolg van de uitspraak van de Raad van State, dat alle bezwaren van omwonenden als onterecht bestempeld. “Het is een bevestiging dat we de plannen op een goede manier opgezet hebben. Eindelijk wordt het lange wachten beloond en kunnen we invulling gaan geven aan de wensen van de optanten”, laten de initiatiefnemers in een persbericht weten. “Dit geweldige nieuws willen we natuurlijk graag met de toekomstige bewoners vieren, wanneer de COVID-maatregelen dit weer toe laten. Voor hen zal dan ook te zijner tijd een uitnodiging van een feestje volgen.”

Zij halen ook hard uit naar de tegenstanders, omwonenden die het oneens zijn met de bouwplannen. “We betreuren het wel dat een paar pensionarissen zoveel invloed in de maatschappij hebben, zodanig dat zij voor een grote vertraging in de voortgang van de Esch hebben gezorgd. Het proces bij de Raad van State heeft er immers voor gezorgd dat we alweer ruim 1,5 jaar verder zijn, ondanks de toegepaste crisis- en herstelwet (wat er normaal juist voor zorgt dat het e.e.a. bespoedigd wordt). Dit oponthoud brengt verhoging van de grond-, bouw- en ontwikkelprijzen met zich mee.”

Reacties

Cookieinstellingen