Presentatie van ‘woon-enquête’ Reutum

Foto:

De vanuit de Reutumse dorpsraad ontstane Commissie Wonen heeft de vele retour gekregen enquêteformulieren met belangstelling geanalyseerd en besproken. De uitkomsten zijn verrassend en zeer hoopgevend voor de gemeenschap van Reutum en Haarle. Op maandag 29 september zullen deze aan de inwoners worden gepresenteerd.

De commissie wil het resultaat van de onlangs gehouden ‘woon-enquête’ graag met de bewoners delen. Hiervoor wordt een speciale avond georganiseerd, waarin diverse gastsprekers aan bod komen. Zoals Gerard Aarnink om het nieuwbouwplan LooSan verder toe te lichten en Jos Beernink van Deterink Financiële Diensten om de aanwezigen bij te praten over financieringsmogelijkheden, garanties en subsidies. Verder wordt er een panel gevormd, waarin wethouder Erik Volmerink, Rick Bos (ambtenaar van de gemeente), Johan Hofhuis van de Woningstichting en ook de al eerder genoemde gastsprekers plaatsnemen.
De dorpsraad hoopt door het organiseren van deze avond alle potentiële kopers en huurders die plannen hebben in Reutum te mogen begroeten. Verder zijn omwonenden van het plan LooSan en andere belangstellenden uit Reutum en Haarle van harte welkom.
 
De informatieavond zal plaatsvinden op maandag 29 september, aanvang 20.00 uur in het Kulturhoes.