Gemeente ontkent gegraai door ‘topambtenaren’

Foto: 123RF

Valt het uit te leggen dat een hooggeplaatste ambtenaar, die in vergelijking met de gemiddelde Nederlander al een royaal inkomen geniet, daarbovenop nog eens een bonus ontvangen? Volgens de gemeente Tubbergen is dat geen probleem.

De top van de ambtenarij in zowel Dinkelland als Tubbergen heeft naast het reguliere salaris extra inkomsten uit een bonusregeling. Dat bleek nadat een vertrouwelijk stuk van accountantsbureau BDO in de openbaarheid kwam, pas 3 jaar nadat de regeling ingevoerd werd.

Balkenendenorm

Noaberkracht kent met ingang van het jaar 2013 een vorm van prestatiebeloning voor alle medewerkers. Dit is neergelegd in de arbeidsvoorwaardenregeling. Ieder jaar wordt aan de hand van de daarvoor geldende regels een afweging gemaakt wie eventueel hiervoor in aanmerking komt.

Naast de genoemde arbeidsvoorwaardenregeling bestaat er ook hogere wetgeving op dit gebied dat een maximum stelt aan het inkomen van beambten, te weten de Wet Normering Topinkomens (WNT). Dit legt sinds 1 januari 2013 beperkingen op aan de bezoldiging van topfunctionarissen in de (semi-)publieke sector. Deze wet is het gevolg van de zogenaamde Balkenendenorm en in basis bedoeld om te voorkomen dat hooggeplaatste ambtenaren meer kunnen verdienen dan een bepaald bedrag (€228.599 in 2013). “De beloningen binnen de gemeenten Dinkelland en Tubbergen liggen daar ver onder. De minister heeft aangeven niet handhavend op te treden bij mogelijke niet-naleving als de reguliere beloning, inclusief de verstrekte prestatiebeloning, maar onder de Balkenendenorm blijft”, aldus woordvoerder Marly Seppenwoold.

Inmiddels wel legaal

Het college van de gemeente Tubbergen, dat mede namens ambtenarenwerkgever Noaberkracht spreekt, geeft aan dat niet de bonusregeling getornd zal worden. Wettelijk gezien was deze evenwel tot dit jaar verboden voor zogenaamde topfunctionarissen en zag de accountant dat in Dinkelland en Tubbergen over het hoofd, inmiddels is het zelfs gelegaliseerd.

Volgens burgemeester Wilmien Haverkamp-Wenker zal deze kwestie eerst binnen het directieoverleg van Noaberkracht aan de orde komen en ligt het aan de intussen afgelopen vakantieperiode dat het niet eerder is opgepakt. Volgende week maandag, als de eerstvolgende raadsvergadering gepland staat, komen er vast een aantal vragen vanuit de gemeenteraad. Door de PvdA is al aangegeven dat zij in ieder geval voorstander zijn van terugbetaling.

Reacties