Tubbergse winkeliers en centrumondernemers trekken weer samen op

Foto:

Wat er is gebeurd, ligt in het verleden. En het is de hoogste tijd om naar de toekomst te kijken. Gezamenlijk wel te verstaan. Dat is in het kort de boodschap van de overgrote meerderheid van de Tubbergse winkeliers en overige centrumondernemers. Gisteravond kwamen zij bijeen om een frisse start van de nieuwe ondernemersvereniging, grotendeels een samenvoeging van de OVT en StBCT, te vieren.Binnenkort zijn de OVT (Ondernemersvereniging Tubbergen) en de StBCT (Stichting Belangenbehartiging Centrumondernemers Tubbergen) niet meer. Deze ondernemersclubs gaan dan op in de OHT (Ondernemers Hart Tubbergen). Gisteravond kwamen zeker 80 Tubbergse ondernemers bij elkaar om dit samen te vieren.

Horst in ’t Veld, normaliter directeur van accountantsbureau De Jong & Laan te Tubbergen, is de tijdelijke voorzitter van de nieuwe ondernemersvereniging. Hij memoreerde gisteravond nog even hoe het samensmelten van de 2 ‘concurrenten’ tot stand kwam. “In het voorjaar van 2013 zijn we met een klein werkgroepje vanuit de ledenvergadering van de OVT gestart met een onderzoek naar de reclamebelasting. Dit om een evenredige bijdrage van alle ondernemers te realiseren waarmee we o.a. het centrum van Tubbergen blijvend onder de aandacht kunnen brengen van een grote groep mensen. Al snel is daar de StBCT aangesloten bij deze werkgroep. Hieruit is een projectgroep ontstaan die een plan van aanpak voor het invoeren van een Stichting Ondernemersfonds heeft opgesteld. Dit is op 28 november 2013 gereedgekomen.”
Tweespalt weg, zelfde doel
“Als projectgroep hebben we het afgelopen jaar veel gedaan om de tweespalt tussen de vereniging en de stichting te laten verdwijnen”, legt In ’t Veld uit. “Hiervoor zaten we bijna wekelijks op de maandagavond om 18.15 uur aan tafel. Hierbij hielden we 1 doel voor ogen. Namelijk het gezamenlijke doel, een leefbaar centrum voor Tubbergen met haar ondernemers daarin die voldoende voorzieningen kunnen aanbieden. Zo hebben we over veel ‘oud zeer’ kunnen heenstappen en zijn echt naar elkaar gegroeid. De neuzen staan weer dezelfde kant op.”
Budget voor evenementen
De geheel nieuwe samenwerking, ofwel de vereniging OHT, heeft inmiddels 65 leden. In ’t Veld: “De OVT en de StBCT worden opgeheven. En een nieuwe vereniging die een groter gebied gaat bestrijken dan alleen het centrum, namelijk het reclamebelastinggebied, is geboren.”
Er is uitvoerig gepolst of er wel genoeg animo is voor de invoering van de reclamebelasting. “Volgens onze eigen methode van tellen hebben 75% van de ondernemers in het betreffende gebied ons voorstel omarmd. Volgens de methode die de wetgeving voorschrijft en dus de gemeente hanteert, heeft 64% van de ondernemers in het betreffende gebied voor invoering van de reclamebelasting gestemd”, zo maakte In ’t Veld bekend. Hiermee komt er een jaarlijks budget voor bijvoorbeeld evenementen.
Bestuur OHT
Het tijdelijke bestuur van de OHT bestaat naast Horst in ’t Veld uit Marielle Beld, secretaris Thomas ter Beke, penningmeester Marieke Koopmans-Kok, Machteld Eeman-Grobbink, Johan Kemperink en Huub Steggink. De eerste ledenvergadering staat gepland op maandagavond 22 september.