‘Grenspendelaars ondervinden gevolgen van belastingwijzigingen’

Komend jaar treedt een groot aantal veranderingen in het Nederlandse en Duitse belastingrecht in werking. Ongeveer 70 belastingdeskundigen uit beide landen kwamen daarom gisteren op uitnodiging van de EUREGIO bijeen om te discussiëren over de gevolgen van deze veranderingen voor grenspendelaars en ondernemers. Ook het waarschijnlijk vanaf 2016 geldende Duits-Nederlandse verdrag ter vermijding van dubbele belastingheffing was onderwerp van gesprek.

Zowel het Nederlandse als het Duitse belastingrecht is voortdurend aan veranderingen onderhevig. De gevolgen van deze veranderingen zijn nationaal maar ook internationaal merkbaar. Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk dat niet alleen de grenspendelaars zelf, maar vaak ook hun gezinsleden daarvan de gevolgen ondervinden. In sommige gevallen worden ook gepensioneerden, wanneer zij tijdens hun werkzame leven in het buurland hebben gewerkt, met de gevolgen van de wijzigingen in de nationale belastingwetgeving geconfronteerd. Hierbij geldt het principe: eens een grenspendelaar, altijd een grenspendelaar. De deelnemers spraken met vertegenwoordigers van het Nederlandse ministerie van Financiën en de Oberfinanzdirektion Nordrhein-Westfalen over een groot aantal concrete gevallen waarin de bijzondere positie van grenspendelaars problemen oplevert. Een belangrijk onderwerp was ook de afschaffing van de zogenoemde ‘keuzeregeling’ in Nederland. 
Een voorbeeld: werknemers, die in Duitsland wonen, maar in Nederland werken, moeten hun belasting in Nederland betalen. Tot eind dit jaar kon een in Duitsland wonende grenspendelaar gebruik maken van de hypotheekrenteaftrek voor de eigen woning of van andere belastingvoordelen. Met ingang van 1 januari 2015 worden deze mogelijkheden echter aanzienlijk ingeperkt. Als belangrijkste voorwaarde geldt dan dat minimaal 90 procent van het inkomen onder de Nederlandse belastingheffing moet vallen. Voor werkende echtparen die gezamenlijk aangifte doen, waarvan slechts één van de partners in Nederland werkt, kunnen hierdoor grote financiële nadelen ontstaan. 
Eén van de workshops ging uitsluitend over de belastingregels voor echtparen en samenwonende koppels, maar in drie andere workshops ging het om de onderwerpen ‘belastingheffing bij personen met meerdere banen’, ‘uitzendwerk’ en ‘belastingheffing bij gepensioneerden’. 
Grote verschillen voor pensionado’s
Dat niet alleen actieve, maar ook voormalige grenspendelaars de gevolgen van de wijzigingen kunnen ondervinden, werd duidelijk tijdens de discussie over het Duits-Nederlandse verdrag ter vermijding van dubbele belastingsheffing. Vooral Nederlandse gepensioneerden die in Duitsland wonen, hebben door het per 1 januari 2014 in werking getreden verdrag met soms grote verliezen aan inkomen te maken. De regels bevatten onder andere de clausule dat pensioenuitkeringen, sociale uitkeringen en lijfrentes vanaf een omvang van €15.000 voortaan in het land van waaruit de betalingen afkomstig zijn belast worden. Nederlandse gepensioneerden konden eerder profiteren van het in Duitsland betrekkelijk lage tarief voor de inkomstenbelasting – het Duitse toptarief is 45%, het Nederlandse 52% – maar nu hebben ze per maand duidelijk minder te besteden. Tijdens de gesprekken werd echter ook benadrukt dat bij de beoordeling van inkomsten nog meer duidelijkheid nodig is. 
Geslaagde bijeenkomst
Sonja Adamsky van der EUREGIO, die de conferentie organiseerde, beschouwt de bijeenkomst als volledig geslaagd: “Het doel was een discussie te voeren over actuele kwesties binnen het internationale belastingrecht, maar ook vast te stellen welke problemen bestaan en welke maatregelen nodig zijn. Daarin zijn wij vandaag geslaagd. Waar het nu om gaat is te onderzoeken welke oplossingen en concrete stappen mogelijk en zinvol zijn.” Essentieel is vooral een goede informatievoorziening aan de belastingplichtigen. De wijzigingen hoeven voor de betrokkenen overigens niet altijd een nadeel te zijn. Belangrijk is wel dat zij van de gevolgen op de hoogte zijn.