Glasrijk tevreden na geslaagde vriendenactie

Foto: GR-Artworks

Afgelopen dinsdagavond een informatiebijeenkomst belegd waar uitleg over het concept Vriend van Glasrijk gegeven werd. Huidige sponsors (zowel in geld als in natura), oud-ambassadeurs van Tubbergen en ondernemers die hun locatie voor Glasrijk gratis beschikbaar stellen, zijn allereerst als vriend erkend.

Aan de ruim 20 aanwezigen werd uiteengezet wat Glasrijk te bieden heeft als tegenprestatie voor een vriendencontract. Afhankelijk van de waarde van een jaarlijkse bijdrage kan men dan vriend, zilveren vriend of zelfs gouden vriend van Glasrijk worden.

Bij de opening door Glasrijk-voorzitter Harry Kolk, benadrukte hij dat dit jaar een jubileumjaar is vanwege de 20e keer dat Glasrijk georganiseerd wordt. “Een deelnemende galeriehouder uit Leerdam zei ons dat Leerdam jaloers mocht zijn op Glasrijk, en dat is toch wel een echte erkenning!” Over Glinstering meldde de voorzitter: “Geen concurrentie, maar juist samenwerking; deskundigen uit het netwerk van Glasrijk gaan adviseren en helpen om de plannen van Glinstering realiseerbaar te maken, misschien wel vóór Glasrijk 2016 – eind september.” Ook informeerde de voorzitter over de ambities behorende bij dit 4e lustrum.

‘Tubbergen op de kaart’

Vervolgens stipte burgemeester Stegers het belang van Glasrijk aan dat zich bij na zoveel jaren Tubbergen als gemeente met glas goed op de kaart gezet heeft. “Elk jaar ruim 12.500 bezoekers die ook elk wat besteden in Tubbergen. Voor de ondernemers een belangrijke impuls.” En over realiseren van plannen van Glinstering: “De gemeente gaat helpen om tijdens Glasrijk in elk geval iets concreets beschikbaar te hebben.”

Penningmeester Jan Hümmels informeerde het gezelschap over de financiën van Glasrijk: “Het is steeds meer een krachttoer om de eindjes aan elkaar te knopen. Driekwart van de inkomsten is afhankelijk van sponsors en fondsen en kortingen van leveranciers. Daarom is de vriendenactie ook zo noodzakelijk.” Hij liet zien dat de gewone begroting een klein voordelig verschil had en dat voor de jubileumbegroting behorende bij de ambities nog extra fondsen moeten worden aangeboord. Dat gaat samen met Subsidiebureau Twente in Vasse gebeuren.

Vriend van Glasrijk

Hierna zette Hans te Kolsté uiteen wat de gedachten zijn achter het concept Vriend van Glasrijk. Ter illustratie had hij 2 opstellingen gemaakt; één van een geplakte sticker die op glas kan en één van een op ‘n gevel te schroeven schildje. Hans verduidelijkte hiermee wat Glasrijk te bieden heeft aan een vriend, een zilveren vriend en een gouden vriend. Maar ook wat dat betekent in financiële bijdragen vóór en ná belastingen. Hij verduidelijkte: “Voor een contract kan na overleg in zekere zin maatwerk geleverd worden, evenals voor de spreiding van de betaling van de bijdrage.”

Tenslotte gaf voorzitter Harry Kolk nog het woord aan de burgemeester. Die illustreerde hoe de gemeente elk jaar relaties uitnodigt. Hij informeerde: “Het college ziet het als een sport om relaties van buiten Tubbergen uit te nodigen voor Glasrijk. En als ze merken hoe in de openbare ruimte glaskunst wordt geëxposeerd, dan verbazen ze zich daarover dat dit in Tubbergen mogelijk blijkt.” En de burgemeester merkt op dat vele genodigden het volgende jaar als bezoeker terugkomen.

Stickers en schildjes in het straatbeeld

Na een door Ruud Droste aangeboden hapje en drankje wordt de bijeenkomst tegen 22.00 uur afgesloten met de toezegging dat binnenkort de stickers en schildjes van de vrienden zichtbaar worden in het straatbeeld. En ook dat de werkgroep deze informatie bij bedrijven en organisaties zal herhalen.

Reacties