Op voorhand weinig vertrouwen in gebiedsproces Engbertsdijksvenen

Kom een boer niet aan z’n grond. De provincie Overijssel waagt dit toch bij de landerijen rond de Engbertsdijksvenen in o.m. West-Geesteren, maar dat zal vermoedelijk niet zonder slag of stoot gaan.

Dat het grondwaterpeil er omhoog moet en dat er natuurherstel gaat plaatsvinden, daarover is nauwelijks nog discussie. Wel is het de vraag wat boeren in ruil voor het afstaan van hun grondgebied terug zullen krijgen. Geld genoeg, zo wordt er beweerd. Maar naar wie gaat dit dan? En wat krijgen de grondeigenaren die wel aangrenzend zijn en daarmee met de problemen te maken krijgen, maar net buiten een regeling vallen? Om een antwoord te krijgen op deze vragen, en bovendien nog vele andere, gaat boerenorganisatie LTO Noord de kar trekken. Zodoende hoopt men, zeker ook op politiek niveau, met de verschillende – tot dusverre onderling tegenwerkende – partijen tot een passende oplossing te laten komen.

“Ik noem het consensus zoeken, of misschien is een compromis vinden ook wel van toepassing. Waar het om gaat is dat we, en dan bedoel ik iedereen die hier belang bij heeft, samen dit proces ingaan en het ook met z’n allen tot een goed einde moeten brengen”, lichtte Erik Back gisteravond bij Zalencentrum Spalink in Geesteren toe. Met hydroloog Herbert Bos is hij als kwartiermaker aangesteld. Beiden hebben al de nodige ervaring met soortgelijke uitdagingen, niet in de laatst plaats doordat ze hetzelfde ‘kunstje’ in natuurgebied het Springendal/Dal van de Mosbeek hebben geflikt.

De kwartiermakers hielden hun gehoor voor dat er nog 1 onderzoek komt, dat – in tegenstelling tot alle andere voorgaande onderzoeken – wel geheel onafhankelijk tot stand gaat komen. “Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Dat laatste is hier zeker het geval geweest”, aldus de in het dagelijks leven als melkveehouder in Lutten werkzame Back. “Het gebiedsproces moet in 2021 afgerond zijn, sowieso.”

Er komt een projectteam met een dagelijkse leiding van ongeveer 5 personen. Daarnaast worden nog tot 50 anderen ingeschakeld, daar omheen. Alles wordt betaald door de provincie Overijssel, dat voor alle Natura2000-gebieden bij elkaar €750 miljoen heeft gereserveerd. “Het is een stevige klus, maar we gaan ‘m klaren”, stelde Bos.

Kritiek

Er werden door de aanwezigen veel kritische kanttekeningen geplaatst bij de opzet en toekomstige uitvoering van dit zogenaamde gebiedsproces. Sommigen gingen bij de vragenronde inhoudelijk in op de materie, waarbij het zich bijvoorbeeld toespitste op het nog uit te voeren onderzoek. “De onderzoeksbureaus hebben het wel heel goed met dit gebied. Als het nieuwe rapport nou helemaal onafhankelijk geschreven gaat worden, moeten die anderen zich toch eigenlijk afvragen waar ze mee bezig zijn? Het probleem met onderzoeken van afgelopen jaren is dat ze allemaal geschreven zijn vanuit een bepaald belang. Neutraal krijg je het nooit, het is puur een grote bedreiging.”

Ook anderen hebben helemaal geen vertrouwen in de toekomst van de Engbertsdijksvenen. “Wat je ziet is dat de stuurgroep uit 7 of 8 groepen bestaat, waaronder in de meeste gevallen weer meerdere partijen zitten. Maar alleen de direct aanwonende boeren en burgers die getroffen worden door de maatregelen, hebben een persoonlijk belang. De rest, neem het waterschap of de milieuclubs maar, zitten er enkel om ideologische redenen. Die staan er niet ’s ochtends mee op en nemen het ’s avonds mee naar bed”, legde een verontruste boerenmedewerker uit. “Het gaat er volgens mij dat er überhaupt iets uitkomt, dat met name de politiek geen blamage oploopt en dat het voor de buitenwereld toch lijkt alsof er naar de getroffenen geluisterd wordt. Maar niks is minder waar; het wordt de mensen gewoon opgelegd en ze moeten het maar slikken.”

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden