Reutumse schoolkinderen zwaaien meester Gerard uit

Gerard aan de Stegge heeft vandaag, vlak voor de zomervakantie, afscheid genomen van ‘zijn’ Mariaschool in Reutum. Collega’s en kinderen stonden vanmorgen al bij school gereed om hem liefdevol toe te zingen, cadeautjes te geven en later ook uit te zwaaien.

De laatste werkdag van schooldirecteur Aan de Stegge was volgestopt met verrassingen en bijzondere activiteiten. Maar eerst kreeg hij een schilderij en een fietsvakantie aangeboden. Vervolgens deed een zogenaamde freerunner voor hoe kinderen acrobatische toeren kunnen uithalen op de speeltoestellen van het onlangs gerenoveerde schoolplein. In het bijzijn van zijn vrouw José, zoon Tom en Linda, zoon Hielke en Anouk kreeg ‘meester Gerard’ daarna een toneelstuk voorgeschoteld. Later stond een filmpje met een mooie terugblik naar de afgelopen jaren op het programma.

Vanmiddag van 16.00 tot 17.30 zijn ouders, oud-leerlingen, de ‘noabers’ en andere belangstellenden welkom om afscheid te nemen.

Welverdiend met pensioen

Aan de Stegge werkte in totaal bijna 40 jaar in het onderwijs, waarvan 19 jaar als leerkracht op de lagere school in Wierden en daarna 21 jaar als directeur in Reutum. Daarnaast is hij op verschillende scholen binnen de Tubbergse Onderwijsfederatie (TOF) actief geweest als interim-directeur.

Reutummers zullen hem tot in de lengte van dagen herinneren als pleitbezorger van vooruitstrevend onderwijs en medegrondlegger van Zikke, een systeem waarmee kinderen hun eigen ambities en talenten kunnen vastleggen voor de toekomst. Ook bleek hij een onmisbare steunpilaar voor de renovaties van de gymzaal en het schoolgebouw.

Op 1 september zal Aan de Stegge officieel met pensioen gaan.

Reacties