‘Engbertsdijksvenen is als een vergiet, maar niemand weet waar de gaten zitten’

Foto: Canon van Overijssel

Rond de 100 geïnteresseerden bezochten onlangs de informatieavond over de Engbertsdijksvenen in Westerhaar-Vriezenveensewijk. Velen van hen, o.a. inwoners van West-Geesteren, vrezen meer wateroverlast door maatregelen die het Rijk en de provincie Overijssel treffen.

Onafhankelijk voorzitter van de Bestuurlijke Adviescommissie (BAC), Erik Back, gaf vanuit zijn persoonlijke ervaringen aan hoe het proces tot nu toe verloopt. Hij benadrukte dat er veel verschillende belangen zijn en dat er in de BAC rekening gehouden wordt met al deze belangen. “Dat maakt het soms een ingewikkeld proces“, zei hij, “maar het is wel de enige weg om te komen tot een gedragen advies voor de inrichting van het gebied.”

Verhaal van het veen

Vervolgens vertelde projectleider Herbert Bos hoe het veen in Engbertsdijksvenen is ontstaan en hoe de situatie op dit moment is. “Het gebied is een vergiet, maar we weten niet waar de gaten zitten”, gaf hij aan. “Er lekt water weg, maar waar de ‘lekken’ zitten, dat is niet duidelijk.  Dat gaan we onderzoeken. Als we dat weten, kunnen we de juiste maatregelen voorstellen die bijdragen aan het herstel en behoud van actief hoogveen en de droge heide.”

Interne maatregelen Staatsbosbeheer

Jeroen Buunen is de boswachter van Engbertsdijksvenen. Hij presenteerde kort iets over de flora en fauna in het gebied en heeft uitgelegd met welke activiteiten Staatsbosbeheer in het najaar aan de slag gaat. “We zijn als beheerder van dit gebied verantwoordelijk voor het onderhoud. Daarom zullen we in ieder geval aan de slag gaan met opslag van berkenbos.”

Kraanvogels en peilbuizen

Tijdens de avond en na afloop van de presentaties was er ruimschoots gelegenheid om vragen te stellen. Veel vragen waren er over kraanvogels en over de peilbuizen. De aanwezigen willen graag weten met welke beperkingen zij te maken krijgen als gevolg van de foerageergebieden voor de kraanvogel. Hierover is nog onduidelijkheid en de kwestie ligt ook nog bij de Raad van State.

Naar aanleiding van een toelichting op het monitoringsplan om effecten van de maatregelen te kunnen meten en het plaatsen van peilbuizen hiervoor, merkten enkelen op dat het plaatsen van peilbuizen in en rond het gebied moet plaatsvinden voordat Staatsbosbeheer aan de slag gaat met de werkzaamheden in het najaar. Herman Brink, directeur Staatsbosbeheer Overijssel, heeft inmiddels aangegeven dat er peilbuizen in het gebied geplaatst worden voordat er inrichtingsmaatregelen genomen worden. Onderhoudswerkzaamheden hebben geen invloed op de waterstand en kunnen dus wel plaatsvinden in het najaar, aldus het BAC.

Reacties