“Zo krijg je hier taferelen als in Tubbergen tijdens de ruilverkaveling”

Foto: Redactie

Onduidelijkheid en nauwelijks antwoorden op belangrijke vragen. Wie afgelopen week de bijeenkomst over de maatregelen in en rondom de Engbertsdijksvenen had bezocht, ging in feite gewoon weer met lege handen naar huis.

Het natuurgebied boven Langeveen valt onder de regelgeving van Natura 2000 en is volgens de Europese Unie van grote waarde door de flora en fauna die het gebied rijk is. Zo zijn er plannen voor het creëren van extra broedplaatsen en een foerageergebied voor kraanvogels. Hiervoor moet het waterpeil omhoog, iets dat veel omwonenden in het verkeerde keelgat schiet.

Storm aan kritiek

Erik Back, degene die namens LTO Noord als externe kracht het gehele proces moet begeleiden, begon nog zo goed aan zijn presentatie bij Waaijer. Maar nadat de eerste vragen vanuit de zaal kwamen, barstte niet veel later een storm aan kritiek los. Na ieder antwoord leken er wel meer vraagtekens te zijn, met toeschouwers schouderophalend en wat lacherig op de koop toe.

De vragenstellers verweten Back en zijn projectgroep koste wat kost de natuurdoelen te willen halen, zonder te kijken naar wat er voor consequenties zijn voor degenen die in het getroffen gebied wonen en/of werken. “Mijn kelder staat het grootste deel van het jaar al onder water. Als het waterpeil nog eens 60 cm verhoogd wordt, heb ik een woonboot…”

Ruilverkavelingstaferelen

Anderen bleken eveneens flink gefrustreerd door het uitblijven van (meer) helderheid. “Zo krijg je hier taferelen als in Tubbergen tijdens de ruilverkaveling”, zei dorpsraadvoorzitter Gerard Averès zelfs op dreigende toon richting Back over de hele commotie. Een Langeveense boerenzoon had echter – voorafgaand aan de bijeenkomst – een broodnuchtere kijk op de hele materie, al worden hij en zijn ouders rechtstreeks in de portemonnee getroffen door de aangekondigde maatregelen. “Hoe dan ook, het gaat door. Waarom zou je je er dan nog tegen verzetten? Je kunt volgens mij juist beter gaan samenwerken en tezamen bekijken wat het beste voor iedere belanghebbende is. Dat proberen ze met dit soort bijeenkomsten te doen, maar sommige mensen zijn enorm ongeduldig en snappen niet goed waar het over gaat. Erg jammer is dat – vind ik.”

De projectgroep is van zins bewoners, bedrijven en andere betrokkenen via nieuwsbrieven en zulks op de hoogte te houden van enige vorderingen.

Lees meer

Reacties