Kemperink trekt bezwaren tegen bouwplan Oranjestraat in

De 'bouwput' aan de Oranjestraat in Tubbergen
Foto: Redactie

Johan Kemperink legt de bouw van 15 starterswoningen aan de Oranjestraat in Tubbergen geen strobreed meer in de weg. Naar eigen zeggen kon hij nog tot gisteren van de wettelijke mogelijkheid tot het maken van bezwaar tegen de vergunning gebruikmaken, maar ziet hij daar vanaf.

Kemperink woonde jarenlang met zijn gezin schuin tegenover de beoogde bouwlocatie en heeft in de nabije omgeving nog altijd enkele winkelpanden in eigendom. Volgens hem is er vanuit de gemeente Tubbergen in het verleden een aantal mondelinge dan wel schriftelijke toezeggingen gedaan, o.m. wat parkeermogelijkheden in en rond de Oranjestraat aangaat, maar zijn deze niet c.q. nauwelijks nagekomen. Genoeg reden voor de Tubbergenaar om zijn rechten als omwonende te beschermen. Vandaar dat hij eerder dit jaar enkele zienswijzen heeft ingediend tegen het (concept-)bestemmingsplan waarmee projectontwikkelaar SOM= en Woningstichting Tubbergen hopen op het al jarenlang braakliggende terrein een appartementencomplex te bouwen. Daarnaast dreigde Kemperink ermee om de zaak zo lang mogelijk voort te laten slepen, met ook een gang naar de bestuursrechter (Raad van State) als uiteindelijke optie.

Mocht er in de afgelopen periode wel een bezwaarschrift zijn ingediend door de oud-winkelier en -caf├ębaas dan zou er aanmerkelijk wat vertraging in de realisatie van de jongerenwoningen kunnen optreden. Dit lijkt nu echter allemaal van de baan te zijn. “In principe kunnen ze morgen al beginnen met bouwen”, verduidelijkt Kemperink op diens kenmerkende wijze. “We hebben jongeren hard nodig in het dorp. Ieder jaar is er een klas van 40 kinderen minder, zo hard gaat het inmiddels. Jongelui moeten kunnen bouwen of iets huren, want anders trekken ze weg. Zo simpel is het.”

Bezwaarschriftenperiode

Verantwoordelijk wethouder Erik Volmerink houdt – gezien de juridische gang van zaken – vooraleerst nog een slag om de arm. Ook wijst hij erop dat er formeel nog tot het einde van deze dag, i.p.v. gisteren, de mogelijkheid is om een bezwaarschrift in te dienen.

Voor planontwikkelaar Paul Scholten van SOM= komt de ommedraai van Kemperink als een behoorlijke verrassing. “Als het waar is dat hij geen bezwaar heeft ingediend, dan is dat heel mooi nieuws”, stelt Scholten tevreden vast. “Het is wel zo dat de bezwaren kunnen worden ingediend bij de rechtbank. Ongeveer een week na afloop van de bezwaarperiode krijgt de gemeente bericht of er al dan niet wat is binnengekomen. Als dit inderdaad niet het geval is, betekent dit dat we snel met de aannemer om tafel kunnen. Dan gaan we het hebben over de inkoop van de bouwmaterialen en dergelijke.” Hoewel een precieze datum nu nog niet te geven valt, denkt Scholten dat er nog dit kalenderjaar met de bouw van de appartementen gestart kan worden.

Lees meer

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden