Megasubsidie van 7 miljoen euro voor natuurgebied Engbertsdijksvenen

Herman Brink en Gert Harm ten Bolscher
Foto: Provincie Overijssel

Midden in natuurgebied de Engbertsdijksvenen ondertekenden de provincie Overijssel en Staatsbosbeheer vrijdag een overeenkomst voor het duurzaam herstel van hoogveen in dit gebied.

Actief hoogveen slaat CO2 op en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan het klimaat. Het project, dat loopt van 2019 tot en met 2023, krijgt financiële steun van het LIFE programma van de Europese Commissie. LIFE is een Europees fonds voor natuurbescherming.

Beschermd natuurgebied

Hoogveen natuurgebieden, zoals de Engbertsdijksvenen, zijn uniek in Europa. Dit natuurtype biedt kansen voor een bijzondere variatie in planten en dieren. Om die reden is de Engbertsdijksvenen een beschermd natuurgebied binnen het Europees natuurnetwerk Natura 2000. Het doel hiervan is het behouden en herstellen van biodiversiteit, zodat de verscheidenheid van soorten planten en dieren toeneemt.

Natuurlijke CO2-opslag in hoogveen

De Engbertsdijksvenen is een van de weinige plekken in Nederland waar het mogelijk is om het hoogveensysteem in de oorspronkelijke staat te herstellen. Hierna komen er jaarlijks minder broeikasgassen vrij en kan er juist CO2   worden vastgelegd. Het veengebied kan potentieel 3.3 megaton CO2  vastleggen, vergelijkbaar aan de uitstoot van een miljoen auto’s die op benzine rijden. “Vooral het vasthouden van regenwater en het realiseren van een constant hoge waterstand zijn hierbij belangrijk”, vertelt Herman Brink van Staatsbosbeheer.

Steun van de Europese Commissie

Dat het project maar liefst 7 miljoen euro subsidie krijgt van het LIFE programma van de Europese Commissie, is bijzonder. Gert Harm ten Bolscher, gedeputeerde van de provincie Overijssel: “De Europese meerwaarde voor kennisontwikkeling en -uitwisseling was doorslaggevend voor de toekenning van deze subsidie voor de Engbertsdijksvenen. We doen in dit gebied waardevolle kennis op over onder meer de werking van hoogveen, CO2-opslag en hydrologische oplossingen. De financiële steun maakt het mogelijk om de maatregelen in het natuurgebied op een robuuste manier vorm te geven. Daarnaast beginnen de voorbereidingen buiten het natuurgebied hydrologische maatregelen in nauwe afstemming met de omgeving. Het mooie van dit project is ook dat we met verschillende partijen samenwerken en dat LTO Noord trekker van het project is.”

De werkzaamheden starten begin 2020 en zijn een vervolg op de natuurherstelmaatregelen die op dit moment worden uitgevoerd in de Engbertsdijksvenen.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden