Einde aan lijkwagenvereniging De Laatste Eer

Foto: De Laatste Eer

De laatste bestuursvergadering van lijkwagenvereniging Geesteren heeft plaatsgevonden, waarna er een einde gekomen aan het bestaan hiervan.

In de algemene ledenvergadering is met meerderheid van stemmen beslist de vereniging op te heffen en het batig saldo evenredig te verdelen onder de leden. Eventueel restantsaldo zou door het bestuur worden verdeeld onder een nader te bepalen goed doel.

Medio dit jaar zijn alle gelden evenredig verdeeld over de leden. Voor het restantbedrag zijn de volgende doelen gekozen: 1.400 euro aan de Geesterense rooms-katholieke kerkparochie voor restauratie van het kerkhof, 500 euro aan de Hervormde kerk in Tubbergen voor nieuwe beplanting op de begraafplaats aan de Hardenbergerweg en 1.000 euro aan de SamenLoop voor Hoop. Ook deze bedragen zijn inmiddels door de betrokkenen ontvangen.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden