“NAM staat nog lang niet in de startblokken om haar troep op te ruimen”

NAM-boorlocatie TUB7 in Hezingen
Foto: Dorpsraad Vasse

GroenLinks heeft het provinciebestuur een serie vragen voorgelegd over de bodemsaneringen aan de Boortorenweg in Hezingen.

“Niet alleen de bodemsanering loopt heel traag, in het opruimen van de niet meer in gebruik zijnde gaslocaties zit helemaal geen beweging. Vaak zit onder die asfaltplakken ook nog een bodemverontreiniging”, aldus vragensteller Robert Jansen. Het Statenlid roept de provincie Overijssel op om hierover in contact te treden met de minister van Economische Zaken en het Staatstoezicht op de Mijnen. “De NAM staat nog lang niet in de startblokken om haar troep op te ruimen, dat moet zo snel mogelijk veranderen.”

Stillegging

Al in 2015 heeft de NAM besloten tot een sanering van de voormalige gaslocatie TUB 7, iets waarmee in 2018 gestart is. Vorig jaar werd dit echter stilgelegd. Gedeputeerde Staten gaf destijds aan dat er eerst duidelijkheid moet komen over de PAS-maatregelen, waardoor dergelijke projecten tijdelijk niet uitgevoerd kunnen worden.

Wat Jansen betreft is de maat vol en is het niet wenselijk om langer wachten. Bovendien wil hij weten of er, in het geval van geen hervatting, een extern saneringsfonds kan komen via financiering door de NAM. Ook de dorpsraad wenst dat er zo snel mogelijk een complete opruim- en ontmantelingsactie plaats gaat vinden.

Lees meer

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden