Van ‘geen centrum in Albergen’ naar beeldbepalend dorpsgezicht

De werkgroep Beeldbepalende Dorpsgezichten heeft namens de dorpsraad Albergen drie groenprojecten en het infraproject Zenderseweg opgepakt.

De groenprojecten zijn inmiddels voltooid. Afgelopen week zijn ook de eerste voorbereidingen getroffen voor de realisatie van het infraproject het dorpsplein. Op het Julianapleintje is een bouwbord geplaatst door de werkgroep. Hierop valt zien hoe het er uit zal komen te zien en wie hiervoor verantwoordelijk is.

Ook zijn de bovengrondse glascontainers verwijderd en vervangen door twee ondergrondse glascontainers. Al het glas wordt vanaf nu gescheiden ingezameld. De textielcontainer is verplaatst naar het industrieterrein. Deze krijgt een plaats naast de papiercontainer van muziekvereniging Concordia. Volgens de planning is het de bedoeling dat de infrawerkzaamheden in het voorjaar van 2022 afgerond worden, zodat daarna tenslotte nog begonnen kan worden met het aanleggen van groen.

Op de foto staan de leden van de werkgroep: Bertus Steenwelle, Jan Bom en Frank Oude Breuil.

Lees meer

Reacties

Cookieinstellingen