Direct veel belangstelling voor starterswoningen op bouwplan de Esch

feb 10 2016, 18:39 Nieuws
de esch
Gisteravond was de eerste in een reeks van verschillende informatieavonden voor buurtbewoners, ook degenen die misschien wat overdondert zijn door het nieuws dat er waarschijnlijk op de locatie van Tuincentrum Tubbergen gebouwd gaat worden.
Volgens de directeur van Steggink Projecten is het prima verlopen en was er ook sprake van wederzijds begrip. "Zoals bij ieder nieuw inbreidingsplan heb je zienswijzen en opmerkingen van directe buren, die we na een eerste planpresentatie - 2 weken geleden bij 't Oale Roadhoes - nu gezamenlijk proberen op te lossen. Het gaat met name over de verkeersdruk en de ontsluitingsroute, waarbij wij hebben aangegeven dat er een verkeerskundig onderzoek volgt om tot een juiste keuze te komen in overleg met de gemeente. Voor wat betreft de aantallen woningen hebben wij aangegeven dat het plan voor 48% uitgeefbare bouwkavels heeft en dus dun bebouwt is; er is veel ruimte voor groen, water, speelterrein en infra. Op verzoek van de buren zal bij de ingang vanuit de Almeloseweg een blok van 4 woningen vervangen worden door een beter bij de omgeving passend en statig jaren '30 dubbelblok", aldus Ewald Steggink.

Aanpassingen nog mogelijk

Niets staat nog vast en alles valt nog te onderhandelen, benadrukt Steggink ook. Mits tenminste niet het complete bouwplan, zoals de initiatiefnemers van nieuwbouwplan de Esch
in Tubbergen bedoeld hebben, helemaal uit z'n verband wordt gerukt. "Gemeenten en provincie maken de keuze voor inbreiding i.p.v. uitbreiding aan de randen van dorpen. De gemeente Tubbergen wil graag dat hier woningen voor starters, doorstromers en ouderen komen. Deze doelgroepen zit meestal niet te wachten op grote kavels, die overigens elders in Tubbergen nog voldoende beschikbaar zijn. Om een betere overgang tussen woonwijk De Klumper en het nieuwe plan te krijgen, zouden daar enkele vrijstaande woningen in het plan opgenomen kunnen worden. Waarbij uiteraard ook rekening met de privacy van bestaande buurtbewoners wordt gehouden."

Veel belangstelling voor kavels

Dat er in de kern Tubbergen behoefte aan nieuwe woningen is, blijkt wel uit de animo die Steggink heeft bemerkt. "De belangstelling is enorm. Wij hebben nu al ruim 50 inschrijvingen uit - met name - het dorp Tubbergen. Dit komt ook doordat er de laatste 5 jaar weinig gebouwd is en omdat er geen starterskavels te koop zijn."