GB/VVD wil snel duidelijkheid over glasvezel buitengebied

Foto: Gemeentebelangen/VVD

In de gemeente Tubbergen is men enige tijd geleden begonnen met het aanleggen van glasvezel in de kernen. “Volgens ons is dit alles in een eindfase en wachten onze burgers nog op het definitieve aansluiten. Wij zouden graag willen weten in welk stadium zich dit momenteel bevindt, hoe zijn verdere ontwikkelingen en waar is men in de periode van aanleg problemen tegengekomen”, legt Gerard Koopman namens Gemeentebelangen/VVD uit. Vanavond zal de partij daarover vragen stellen aan portefeuillehouder Tom Vleerbos.

Tot nu toe kunnen inwoners en bedrijven in het buitengebied hier nog niet aan deelnemen. “Wij als GB/VVD zouden graag willen weten hoe het met de ontwikkelingen hieromtrent staat. Is hier reeds een tijdsplanning bekend? Het is immers van groot belang dat wij als gemeente fysiek, maar daarnaast ook digitaal goed bereikbaar zijn. Te denken valt hierbij aan het onderwijs dat al steeds meer op afstand kan plaatsvinden, maar ook bijvoorbeeld de zorgsector vraagt om snellere en nieuwere communicatietechnieken. Het goed (digitaal) ontsluiten van ons buitengebied heeft zeker een positieve impact op het vestigingsklimaat in onze gemeente; dit geldt zowel voor particulieren als bedrijven. Wij willen graag weten hoe de stand van zaken is m.b.t. afspraken met Cogas en de gelden die de provincie hiervoor beschikbaar heeft.”

Reacties