Gemeente steekt stokje voor activiteiten Marktplein Tubbergen

Foto: Redactie

De gemeente investeert op allerlei manieren in het centrum van Tubbergen om dit bruisende hart te behouden en waar mogelijk nog te versterken. Eén van die manieren is om winkels in een compact kernwinkel- gebied te concentreren. Dit is aanleiding voor het college om maar gedeeltelijk medewerking te verlenen aan het verzoek van initiatiefnemers om in een leegstaand pand op het bedrijventerrein in Tubbergen een marktplein te vestigen.

De initiatiefnemers hebben bij de gemeente een verzoek ingediend om in een leegstaand pand aan de Marconistraat in Tubbergen een marktplaats te vestigen. Idee van deze marktplaats is dat particulieren verkoopruimte in het pand kunnen huren om hun goederen te koop aan te bieden. Het gaat om de verkoop van zowel niet-volumineuze als volumineuze goederen. Het college heeft besloten dat de verkoop van volumineuze goederen mogelijk is. Maar de verkoop van niet-volumineuze goederen is niet toegestaan.

Volumineuze en niet-volumineuze goederen

Bij volumineuze goederen gaat het om detailhandel die vanwege de aard en/of omvang van de goederen een groot oppervlak nodig heeft voor uitstalling, bijvoorbeeld de verkoop van auto’s, caravans, boten, tuininrichtingsartikelen, bouwmaterialen, keukens en sanitair of woninginrichting. Buitenopslag is hierbij overigens niet toegestaan.
Bij niet-volumineuze goederen gaat het om detailhandel in bijvoorbeeld kleding, schoenen, speelgoed, servies en dergelijke.

Winkelfuncties concentreren in de kernwinkelgebieden

Verantwoordelijk portefeuillehouder Erik Volmerink: “Tubbergen heeft een bruisend en sterk centrum. Wij investeren er op allerlei manieren in om dit bruisende hart te behouden en waar mogelijk nog te versterken. Een van deze manieren is om winkels in een compact kernwinkelgebied te concentreren. Daarom hebben wij in ons ruimtelijk beleid (Detailhandelsstructuurvisie Tubbergen) bepaald dat buiten de centra van Tubbergen, Geesteren en Albergen in principe niet geïnvesteerd moet worden in de winkelfunctie. Het concept zoals de initiatiefnemers dat willen neerzetten, een soort fysieke ‘marktplaats’ is een interessant concept. Het past alleen niet bij ons uitgangspunt dat we winkelfuncties willen clusteren in de kernwinkelgebieden. We willen geen versnipperd winkelaanbod en daarom kunnen we maar gedeeltelijk meewerken aan het verzoek van de initiatiefnemers. Daarnaast is het ook in strijd met provinciaal beleid.”

Ondernemers Hart Tubbergen

Ondernemersvereniging Ondernemers Hart Tubbergen heeft aangegeven tegen de verkoop van niet-volumineuze goederen op het bedrijventerrein te zijn. Zij verwijzen ook door naar het detailhandelsbeleid van de gemeente Tubbergen.

Reacties