Minister Kamp belooft kritiek van Stop Afvalwater Twente serieus te nemen

Bij de evaluatie van de afvalwater uit Schoonebeek in de ondergrond van Twente zal ook de stichting Stop Afvalwater Twente betrokken worden. Voorts zullen alternatieven onderzocht worden en mogen de leden van het burgerinitiatief hun technische kennis inbrengen voor de nieuwe MER (Milieu Effect Rapportage), een document waarin de gevolgen voor het milieu van het project en van de alternatieven beschreven staan.

Dit hebben minister Henk Kamp van Economische Zaken en een delegatie van Stop Afvalwater Twente vandaag afgesproken in Den Haag. Kamp heeft hierbij ook de petitie met meer dan 30.000 handtekeningen in ontvangst genomen.

Op donderdag 31 maart is er wederom een informatieavond voor inwoners in het kader van de afvalwaterinjecties in Twente.

Serieus

Als blijk van waardering overhandigde de stichting een mand met streekproducten. Uit ieder dorp dat rechtstreeks getroffen wordt door de injectie door de NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij) was er een product ingebracht. Midden in de mand zat een kip op gouden eieren. “Die staat voor het Twentse toerisme, en moet je niet slachten”, aldus Freddy Mensink, woordvoerder stichting Stop Afvalwater Twente.

Minister Kamp van Economische Zaken: “Ik neem de zorgen die leven in Twente over de injectie van het Schoonebeekse afvalwater serieus. Ik ontvang graag voor de verdere besluitvorming naast de gebruikelijke adviezen ook directe inbreng van de omwonenden zelf. Daar hebben we vandaag goede afspraken over gemaakt.” Kamp was te spreken over de houding en acties van de stichting in de afgelopen maanden. Hij gaf daarbij te kennen onder de indruk te zijn van de expertise binnen het bereik van haar netwerk.

Doodskoppen

Vorig jaar juni lekte bij Hardenberg productiewater uit de pijpleiding die Schoonebeek met Twente verbindt. De olieproductie in Schoonebeek en de injectie van productiewater in Twente werden stil gelegd en de voorbereidingen voor een vervroegde evaluatie gestart. Stop Afvalwater Twente heeft in de afgelopen maanden meer dan 30.000 handtekeningen verzameld tegen de injectie. Mensink: “Als reactie hierop is de NAM sindsdien bezig met een soort ‘charmeoffensief’ in Twente. Doodshoofdstickers worden van de leidingen verwijderd en de NAM probeert dorpsraden te plezieren met financiële middelen.” Van dit laatste heeft Kamp een notitie gemaakt, zonder hier verder op in te gaan.

“We zijn blij met de inspraakmogelijkheden die we hebben gekregen in het her-afwegingsproces, en bij de keuze voor 1 of 2 alternatieven. We zullen de zorgen over de veiligheid en gezondheid van mens, dier en natuur continu onder de aandacht brengen, en ons in dat kader blijven inzetten voor de maatschappelijke wens vanuit de Noordoost-Twentse bevolking, namelijk het stoppen van het injecteren van afvalwater in de Twentse bodem”, benadrukte Mensink.

Beslissing eind dit jaar

In opdracht van de NAM voert Royal HaskoningDHV momenteel het evaluatieonderzoek uit. Een bestuurlijke begeleidingscommissie volgt dat onderzoek van nabij en het onderzoeksresultaat zal worden beoordeeld door Deltares, het onafhankelijke instituut voor toegepast onderzoek op het gebied van water en ondergrond. Haskoning onderzoekt of de injectie van het productiewater nog steeds de voorkeur verdient en brengt een vijftal alternatieven in beeld. Dat aantal zal teruggebracht worden tot een of enkele, die nader onderzocht worden en vervolgens bij de milieueffectrapportage betrokken.

Kamp verwacht aan het eind van het jaar een besluit te nemen over de toekomst van de injectie van het productiewater in Twente. Tijdens het gesprek met Kamp is er ook aandacht gevraagd voor het feit dat de NAM reeds begonnen is met herstelwerkzaamheden aan de leiding. Stop Afvalwater Twente liet weten zich niet serieus genomen te voelen aangezien de NAM al enige tijd bezig is met het repareren van de leidingen. “Dat is een miljoenenklus. Dat ze er al mee begonnen zijn vóórdat er een beslissing is genomen wekt bij ons het gevoel dat de NAM -ongeacht wat er uit het evaluatieonderzoek komt- tóch wel door zal gaan met de injectie van afvalwater. Wij vinden dit arrogant, en kunnen dit niet uitleggen aan onze achterban”, vertelde Mensink. Kamp gaf aan te zullen onderzoeken waarom de NAM reeds begonnen is met de herstelwerkzaamheden.

Reacties