Onduidelijkheid over huurappartementen op ‘bouwput Oranjestraat’

CDA-raadslid Bas Olde Hampsink gaat aankomende maandagavond – tijdens de gemeenteraadsvergadering – aan het college vragen stellen over Woningstichting Tubbergen. Dit n.a.v. signalen die hij krijgt van jongelui die op zoek zijn naar betaalbare huurappartementen in Tubbergen.

“We horen verontrustende berichten van jongeren over het tekort aan goedkope huurwoningen in dorp Tubbergen. De geplande bouw door de woningstichting op de locatie Oranjestraat laat op zich wachten door strubbelingen tussen de aannemer en architect, aldus de woningstichting. Hierdoor ontstaat er veel onduidelijkheid bij de jongeren”, laat Olde Hampsink weten. “Het gevolg kan zijn dat de jongeren op zoek gaan naar alternatieven in onze omringende steden. Het CDA vindt het belangrijk om adequate woonvoorzieningen te hebben voor alle doelgroepen en dus ook voor de jongeren.”

Onduidelijkheid

Volgens het plan van Woningstichting Tubbergen komen er op de locatie, in het centrum van het dorp en net naast het kantoor van de woningstichting, zo’n 16 appartementen. Deze worden 55 vierkante meter groot, met een maximale huurprijs van €500 per maand.

Vorig jaar kondigde directeur Peter Roelofs nog aan dat de bouw snel zou kunnen starten en dat – in principe – eind dit jaar er al appartementen gerealiseerd zouden zijn als alles meezat. Hij wil echter geen woningen bouwen die 50 jaar meegaan, maar slechts 20 jaar. “Er is sprake van een bevolkingskrimp en wij kunnen niet inschatten of er dan nog behoefte is aan deze woningen. Daarom gaan wij voor relatief eenvoudige bouw”, aldus Roelofs in augustus 2015.

Olde Hampsink gaat wethouder Erik Volmerink (eveneens CDA) bevragen of hij op de hoogte is van de stagnatie in de bouw aan de Oranjestraat. “En zo ja, kan hij dan een tijdspad aangeven over de geplande bouw?”

Update 18-04-2015

Volgens wethouder Volmerink gaat de woningstichting op korte termijn, nog voor de zomer, de geïnteresseerde jongeren informeren over de voortgang in de bouw van de appartementen. Ook is er niks aan het oorspronkelijke plan van 15 goedkope huurappartementen gewijzigd, zo beantwoordde hij vanavond.

Reacties