Gemeente dubbel zo druk met onkruidbestrijding sinds ban op chemicaliën

Erik Volmerink naast de nieuwe onkruidbrander
Foto: Gemeente Tubbergen

Sinds 1 januari 2016 worden er door gemeente Tubbergen geen chemische bestrijdingsmiddelen meer gebruikt voor onkruid op verhardingen, aangezien deze middelen niet milieuvriendelijk zijn en er inmiddels ook een landelijk verbod op is.

Het jaar 2016 was voor de gemeente een proefjaar om verschillende methoden uit te proberen om alsnog het onkruid tegen te gaan. Een combinatie van vegen, borstelen en branden blijkt het beste te werken en daarom schafte de gemeente onlangs een nieuwe brander aan. “De combinatie van deze 3 methoden is een milieuvriendelijke manier om het onkruid te bestrijden”, aldus wethouder Erik Volmerink. “Het is arbeidsintensiever en kost meer, maar het is minder effectief. Waar we voorheen met chemische middelen 2 keer per jaar hoefden te bestrijden moeten we nu zeker 5 à 6 keer per jaar langskomen.”

De bestrijding met chemische middelen zorgde ervoor dat het onkruid met wortel en al afstierf, iets wat met de milieuvriendelijke manier niet het geval is. “Het onkruid groeit nu dus wel weer aan. Dit heeft tot gevolg dat het straatbeeld ‘groener’ zal zijn dan inwoners in het verleden gewend waren”, vervolgt de wethouder.

De aanpak uitgelegd

Straten, stoepen en parkeerplaatsen worden vaker geveegd om het zand – dat als voedingsbodem voor de planten en mossen dient – te verwijderen. Ook wordt het onkruid weggeborsteld. Met de brander wordt het groen verhit zonder het te verbranden. Daardoor sterft het plantje af, maar blijven de wortels nog wel intact.

De brander blijft op enige afstand van gevels, heggen, en andere obstakels om schade te voorkomen. Het kan daardoor zijn dat er op die plekken nog onkruid achterblijft.

Sommige inwoners helpen tot grote tevredenheid van de gemeente een handje door parkeerplek(ken) of het trottoir voor hun huis zelf onkruidvrij te houden door er regelmatig te vegen.

Reacties