Gemeentesecretaris gaat bonussen terugbetalen

Foto: Onbekend

Een algemeen directeur van Noaberkracht zal zijn onterecht uitgekeerde bonussen terugbetalen. Het gaat hierbij om de gemeentesecretaris.

“Het bestuur van Noaberkracht neemt met waardering kennis van de beslissing van de algemeen directeur Gerard Mensink tot terugbetaling van prestatiebeloning die hem over de periode 2014-2016 ten onrechte is toegekend. Tegelijkertijd betreurt het bestuur dat hij geheel buiten zijn schuld in deze positie is geraakt”, aldus een persverklaring van Noaberkracht.

Beoordeling

Met de medewerkers van Noaberkracht jaarlijks een beoordelingsgesprek gehouden. Bij een goede beoordeling hebben zij recht op een prestatiebeloning, zo is het met de vakbonden afgesproken in de arbeidsvoorwaarden. Deze prestatiebeloning mocht volgens de Wet Normering Topinkomens (WNT) tussen 2013 t/m 2016 niet aan zogenaamde topfunctionarissen worden toegekend. “De accountant heeft ons daar afgelopen zomer voor het eerst op gewezen”, zegt burgemeester Haverkamp. “We hebben in de afgelopen weken zorgvuldig uitgezocht wat dit voor ons betekent en we zijn tot de conclusie gekomen dat we deze bonus niet mochten uitbetalen aan onze secretaris, ondanks dat de wet inmiddels is aangepast.”

Fout

De mededeling van de accountant stelde het college dat onderdeel uitmaakt van het bestuur van Noaberkracht, voor een groot dilemma. “Als gemeente moeten we ons ten allen tijde aan de wet houden. Dit verwachten we tenslotte ook van onze inwoners en ondernemers. Maar we zijn tegelijkertijd werkgever en hebben een fout gemaakt. Dat maakt het ook zo lastig”, zegt de burgemeester. “Onze secretaris staat bij ons hoog in het vaandel. Hij is al jarenlang bij ons in dienst en vervult zijn taak met veel passie en inzet. Mede dankzij de manier waarop onze gemeentesecretaris functioneert, is de sfeer in de Tubbergse politiek constructief. Natuurlijk hebben we discussies, maar het belang van de inwoners van onze mooie gemeente staat daarbij altijd voorop – laat daar geen enkele twijfel over bestaan.”

Met een ander persoon, die inmiddels niet meer als algemeen directeur werkzaam is bij Noaberkracht, is het bestuur nog in overleg over de wijze van terugbetaling.

Reacties