‘Geen excessen door het nieuwe kapbeleid’

Foto: Henk Wessels

Erik Volmerink weerspreekt de kritiek die is losgebarsten op het kappen van bomen, zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Binnenkort zal dit tijdens een presentatie in het gemeentehuis naar voren komen, aldus de wethouder.

PvdA-fractievoorzitter Henk Wessels liet maandag een bommetje vallen door te stellen dat er haast lukraak oude bomen gekapt worden sinds de gemeentelijke kapverordening vernieuwd is. Daardoor hoeven perceeleigenaren niet in alle gevallen meer eerst een vergunning aan te vragen, maar volstaat een simpele melding. Pas achteraf wordt dan bekeken of aan alle regels is voldaan. Wessels ziet dit als ‘het paard achter de wagen spannen’. Daarnaast zou er te weinig ambtelijke controle plaatsvinden.

Wethouder Volmerink laat weten het niet eens te zijn met het ‘gehak’ van Wessels op het beleid. “Uit ons onderzoek is gebleken dat er geen sprake is van excessen. Natuurlijk¬†zullen we daar waar er regels met voeten getreden worden optreden, zoals aan de Veldweg in Tubbergen het geval is geweest, maar verder valt het allemaal reuze mee. Sterker nog, in deze gemeente blinken we juist uit qua blauwe en groene diensten”, beklemtoont hij. “Daarmee kunnen eigenaren als het ware een onderhoudsclaim leggen op hun – bijvoorbeeld – houtwal, of een ander waardevol landschapselement. Zo voorkom je uitwassen i.p.v. deze in de hand te werken. Waar die kritiek een grond vindt is me daarom echt een raadsel.”

De evaluatie van het nieuwe kapbeleid zal op 8 januari in de commissie Ruimte en Economie gepresenteerd worden, weet Volmerink.

Reacties