Dorpen Centraal tegen snelheidsbeperking en ‘wildkruispunt’ op Uelserweg

Foto: Mark Mensink

De raadsfractie Dorpen Centraal (DC) zal zich met hand en tand verzetten tegen een verdere snelheidsbeperking en het aanleggen van diverse wildovergangen op de weg vanuit Tubbergen naar de Duitse partnergemeente Uelsen, en vice versa.

De verkeersroute tussen beide landen doorkruist de Manderheide, onderdeel van het Springendal. Als het aan Landschap Overijssel en Staatsbosbeheer ligt, komen hier weer grote grazers te leven.

Om dergelijke dieren (zogeheten ‘heidekoeien’) in dit gebied voor boeren en recreanten de nodige ruimte te geven, stellen de natuurorganisaties voor om de maximumsnelheid op delen van de Uelserweg verder te beperken tot 30 km/u. Hier mag tegenwoordig 60 km/u gereden worden, waar het voorheen 80 km/u was. Een stukje verderop, aan de Duitse kant, rijdt men zelfs 100 km/u op diezelfde gemeenteweg.

In de plannen zijn ook wegroosters voor plotsklaps overstekend wild, schapen en koeien opgenomen. De provincie lijkt het voorstel vooralsnog te steunen. Het totale herinrichtingsplan moet in april 2019 klaar zijn.

Volgens DC-fractievoorzitter Alexander Plegt is het zinloos om gemeenschapsgeld te verspillen aan het onderzoeken  van een ‘oplossing’ in het gebied als dit verkeersbeperkende maatregelen tot gevolg heeft. Deze maatregelen krijgen van zowel DC als andere raadsfracties geen steun. “De Duitsers verklaren ons compleet voor gek. Dat kun je ze – gezien de voorgestelde toekomstplannen – niet eens kwalijk nemen”, vindt Plegt. “We snappen heus dat er ter plaatse natuurmaatregelen genomen moeten worden om tegemoet te komen aan de Natura 2000-opgaves. Maar waarom gaan verkeersdeelnemers, met name de vele automobilisten die er passeren, hiervoor boeten? Wij zullen dit in geen geval steunen.”

Maandagavond waren een groot aantal raadsleden in Vasse bijeen om over de laatste stand der zaken bijgepraat te worden en hier vielen vele kritische noten te beluisteren.

Reacties

article
62288
De raadsfractie Dorpen Centraal (DC) zal zich met hand en tand verzetten tegen een verdere
https://tubbergen.nieuws.nl/politiek/20180922/dorpen-centraal-snelheidsbeperking-en-wildkruispunt-op-uelserweg/
2018-09-22T13:13:46+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/332/2018/09/22125229/IMG_20180922_123922.jpg
Politiek