‘Geschikte huurwoningen betaalbaar houden’

Peter Roelofs en wethouder Erik Volmerink
Foto: Gemeente Tubbergen

Iedere vier jaar maken de gemeente Tubbergen en woningstichting Tubbergen prestatieafspraken met elkaar die jaarlijks worden uitgewerkt in concrete activiteiten.

Vanochtend ondertekenden wethouder Erik Volmerink en directeur Peter Roelofs de overeenkomst met voorgenomen activiteiten en prestaties voor het jaar 2019 met een doorkijk naar 2020. “Samen met de woningstichting proberen we de Tubbergse markt te bedienen”, zegt wethouder Erik Volmerink. “We focussen ons als gemeente niet alleen op koopwoningen. Door de afspraken met woningstichting Tubbergen zorgen we ervoor dat ook in de sociale huursector voldoende mogelijkheden zijn.”

“We houden daarbij steeds rekening met de toekomst, oftewel met veranderende woonwensen, waarbij we leegstand door een overschot aan woningen willen voorkomen. Zo zorgen we ervoor dat mensen binnen acceptabele tijd aan een geschikte huurwoning kunnen komen die betaalbaar blijft”, licht Peter Roelofs toe. “Met uiteindelijk doel dat iedereen in de gemeente Tubbergen prettig kan blijven wonen.”

Speerpunten 2019

De gemaakte afspraken over de periode van vier jaar (2016-2020) gaan onder andere over de gezamenlijke ambities en opgaven op vijf thema’s: organisatie en samenwerking, beschikbaarheid van woningen, betaalbaarheid, woningkwaliteit, duurzaamheid en sociaal-maatschappelijke opgaven en zorg.

In 2019 ligt de nadruk op de volgende speerpunten:

  • Revitaliseren woonwagenlocatie: De twee woonwagenstandplaatsen in Tubbergen komen in 2019 in eigendom bij de woningstichting. Zij zorgt voor de verhuur en het beheer van de standplaatsen. De gemeente is verantwoordelijk voor de omliggende buitenruimte. Dit alles gebeurt in goed overleg met de omwonenden.
  • Woningkwaliteit en duurzaamheid: De woningstichting verduurzaamt huurwoningen om de milieudoelstellingen te behalen en de woonlasten voor de huurder te verlagen.
  • Strategisch voorraadbeleid: De gemeente en woningstichting maken afspraken over hoe het woningaanbod in de gemeente Tubbergen zo goed mogelijk aan kan blijven sluiten op de marktvraag. Hierbij wordt rekening gehouden met de verduurzaming en demografische ontwikkelingen.
  • Zorginfrastructuur: De woningstichting en de gemeente willen, waar nodig samen met zorgpartijen, blijven voorzien in een goede zorginfrastructuur om te bevorderen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen wonen.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden