Woningstichting verwacht overschot aan huurwoningen

Wethouder Erik Volmerink en directeur Peter Roelofs
Foto: Gemeente Tubbergen

De gemeente en Woningstichting Tubbergen hebben de jaarschijf 2020 gepresenteerd.

Telkens worden voor een periode van vier jaar prestatieafspraken gemaakt, die ieder jaar worden uitgewerkt in concrete activiteiten. Vanochtend ondertekenden wethouder Erik Volmerink en directeur Peter Roelofs de overeenkomst met voorgenomen activiteiten voor dit jaar.

In 2020 ligt de nadruk op het reageren op de ontspannen huurwoningmarkt. “Gemiddeld genomen kan een inwoner al binnen drie maanden over een sociale woning beschikken”, licht Peter Roelofs toe. “Vooralsnog is er geen sprake van leegstand in de huurmarkt, maar we verwachten dat dit zal veranderen en dat er een overschot aan huurwoningen ontstaat.” Beide partijen hopen dat de vrijgekomen woningen gaan voorzien in de behoefte aan koopwoningen voor onder andere starters.

“Hierbij houden we ook gelijk rekening met onze gezamenlijke ambitie om zoveel mogelijk woningen te verduurzamen”, vult wethouder Erik Volmerink aan. Daarnaast wordt aankomend jaar gewerkt aan prestatieafspraken voor de periode na 2020. “We gaan de komende jaren onder andere aan de slag met de zorginfrastructuur. Een belangrijk onderdeel hiervan is dat iedereen in de gemeente Tubbergen zo lang mogelijk prettig thuis kan blijven wonen”, licht Volmerink toe. “Met als uiteindelijk doel dat er voor iedere inwoner van de gemeente Tubbergen een geschikte woning is.”

Reacties