Preventieformateur voor gezondere levensstijl Tubbergenaren

Foto: Richard Migchielsen

Richard Migchielsen gaat als preventieformateur aan de slag in Dinkelland en Tubbergen.

Met zijn aanstelling zet de gemeente een eerste stap om gezamenlijk met lokale partners waaronder (sport)verenigingen, zorg- en welzijnsorganisaties, (basis)scholen en het bedrijfsleven een preventieakkoord op te stellen. Met als doel samen maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden en inwoners van de gemeente de kans te geven om gezond te leven.

In 2018 heeft de Rijksoverheid met diverse partijen het Nationaal Preventieakkoord getekend, met als doel roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik tegen te gaan. Meer dan 70 organisaties hebben zich inmiddels gecommitteerd en de VNG is een van de ondertekenaars. Voor gemeenten is een lokaal preventieakkoord dé kans om zich meer in te zetten voor gezondheidspreventie. Het bevat concrete maatregelen om roken, overgewicht en overmatig alcoholgebruik tegen te gaan. Daarnaast is er ruimte om in te zetten op achterliggende problematiek zoals schulden, armoede en eenzaamheid. De gemeente of regio bepaalt zelf welke problematiek centraal staat: de lokale behoefte is vaak leidend.

Het streven is om op 7 juni een definitief akkoord te hebben liggen dat is ondertekend door zoveel mogelijk partners, waaronder de gemeente. Om dit te behalen start nu de formatie. waarbij de formateur de juiste partners bij elkaar zal brengen. Wie nog vragen heeft of meer informatie wil, kan contact opnemen met Migchielsen via [email protected]ttogrow.nl of 06-20995262.

Reacties