Gemeente Tubbergen sluit aan bij IJslands preventiemodel over alcohol, roken en drugs

Foto: CC0

De gemeente Tubbergen zet al geruime tijd in op het bevorderen van een gezonde levensstijl van haar inwoners, waaronder preventie rondom alcohol, roken en drugs.

Er wordt nu structurele invulling aan gegeven door mee te draaien met het Trimbos- en het Nederlands Jeugdinstituut voor de implementatie van het IJslands preventiemodel. Zij werken al een paar jaar succesvol met het IJslands preventiemodel wat gericht is op het bieden van alternatieven, zodat jongeren gezonde keuzes kunnen maken en het middelengebruik afneemt. De gemeente Tubbergen sluit zich hier bij aan. Wethouder Berning: “Inzetten op preventie doen we al een tijdje. Dit breiden we nu verder uit met deze methode. Dit doen we samen met inwoners en betrokken partijen.”

De keuze van het college wordt nog voorgelegd aan de gemeenteraad ter besluitvorming.

Een preventieve aanpak, die bijdraagt aan een positieve gezondheid en een inclusieve samenleving, dat is waar de gemeente Tubbergen de afgelopen jaren op heeft ingezet. Stimuleren van sport en een gezonde levensstijl om te voorkomen dat inwoners in de problemen komen en zorg nodig hebben. Wethouder Hilde Berning: “We zetten als gemeente graag in op positieve gezondheid en een goed gevoel van welbevinden. Daarbij willen we de zorg voor iedereen betaalbaar en bereikbaar houden en daarvoor moeten we juist voorkomen dat onze inwoners in zware zorg terecht komen. Het IJslands preventiemodel sluit hier erg goed op aan.”

De inzet van het model is noodzakelijk volgens het college. Wethouder Hilde Berning licht toe: “We willen naar een structurele aanpak voor het terugdringen van alcohol- en drugsgebruik. Een gezonde basis is belangrijk voor jongeren, dit heeft ook op latere leeftijd positieve gevolgen. De aanpak van IJsland is wetenschappelijk bewezen en heeft in diverse gemeenten in Nederland voor succesvolle resultaten gezorgd. Daarom grijpen we deze kans met beide handen aan. De komende vier jaar gaan we met deze methode aan de slag. Tegelijkertijd kijken we, met de ervaringen die we opdoen, naar een structureel meerjarig beleid.”

IJslands preventiemodel

Jongeren in IJsland stonden 20 jaar geleden bovenaan de lijstjes met het hoogste gebruik van middelen als alcohol, drugs en sigaretten. Inmiddels gebruiken ze het minste. De jongeren scoren goed op sport en de veiligheid op straat is verbeterd. “In Tubbergen staan we ook bovenaan veel lijstjes. Het is hier relatief veilig, we zijn een vriendelijke gemeente en zo zijn er meer voorbeelden waar we trots op zijn. Maar we staan ook hoog op de lijst met onder andere alcoholgebruik in onze gemeente. Daar willen we liever niet bovenaan staan. Met de inzet van het IJslands preventiemodel willen we hier verandering in gaan brengen”, geeft wethouder Berning aan.

Het IJslands model kent drie belangrijke pijlers: inzet op positieve voorbeelden, inzet op het bieden van alternatieve activiteiten en inzet op jongeren en hun ouders samen. “We gaan dus niet vertellen wat wel en niet mag, maar richten ons op de omgeving van de jongeren om op deze manier een positieve beweging in gang te krijgen.”

Samenlevingsgericht werken

Wethouder Hilde Berning: “De aanpak sluit naadloos aan bij het samenlevingsgericht werken, waarin met de samenleving vorm en inhoud wordt gegeven aan beleid. Met inwoners, ondernemers, maar ook zeker met betrokken partijen gaan we dat met het IJslands preventiemodel ook doen.” Op 1 januari 2022 start het kennisinstituut Trimbos met een nieuwe ronde waar de gemeente Tubbergen aan deelneemt.

De gemeente kan vanaf 1 januari 2022 voor de duur van 4 jaar samen met, en onder begeleiding van, het Trimbos-instituut aan de slag met het implementeren van het IJslandse preventiemodel. Wethouder Berning: “Hiermee kunnen we structureel werken aan de gezondheid van onze inwoners en de bijbehorende noodzaak om het alcohol- en drugsgebruik in onze gemeente terug te dringen.”

Reacties