Gemeenteraad akkoord met herontwikkeling Aloysiusschool in Geesteren

Foto: Gemeente Tubbergen

Op de bestaande schoollocatie van de Aloysiusschool in Geesteren worden een nieuw schoolgebouw en acht woningen gerealiseerd.

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan voor herontwikkeling van deze locatie maandagavond unaniem vastgesteld. Hierdoor is het mogelijk om een groot deel van het huidige schoolgebouw te slopen en een nieuwe school te bouwen. Door de extra verdieping is er voldoende ruimte voor de basisschoolleerlingen uit Geesteren. Bovendien is er plaats voor buitenschoolse opvang, peuteropvang en opvang van kinderen van 0-2 jaar. Aangezien het toekomstige schoolgebouw minder plaats in beslag neemt, ontstaat er ruimte voor parkeren en acht levensloopbestendige woningen.

De beoogde nieuwbouw staat hoog op de agenda van Geesteren. “We hebben dit plan samen met betrokkenen uit de omgeving kunnen realiseren,” vertelt wethouder Erik Volmerink. “Samen met het schoolbestuur, diverse leerkrachten en ouders, kinderopvang De Boerderij, TOF onderwijs, direct omwonenden, Dorpsbelang Geesteren en de werkgroep Mijn Dorp 2030 Geesteren zijn we aan de slag gegaan. Er is een ontwerp gemaakt voor de school en de inrichting van de directe omgeving. Dit is besproken tijdens informatieavonden. De input is meegenomen in het proces. Daarmee is het ook echt een plan van en voor de inwoners van Geesteren. Fijn dat de raad hier mee heeft ingestemd, want dan kunnen we nu ook concrete stappen maken.”

Open verbinding met omgeving

Het nieuwe gebouw is compact, duurzaam en flexibel ingericht. Goed geïsoleerd en compleet met warmtepompen en een afvoer voor hemelwater. De kenmerkende voorgevel heeft veel glas en blijft behouden. Deze pui wordt aan de achterzijde gekopieerd. Hierdoor staat het gebouw in open verbinding met de omgeving en is er veel meer licht in de lokalen en het centrale leerwerkplein. “Het leerwerkplein is het hart van de nieuwe school waar alles samenkomt,” legt schooldirecteur Gerard van der Kuil uit. “Maar het werkplein en de lokalen staan ook in open verbinding met elkaar door middel van glazen schuifdeuren. Zo kunnen we flexibele leerplekken creëren, die goed aansluiten bij elk lesprogramma. Het nieuwe gebouw is groot en compact, maar voldoet ook aan de eisen om lokalen flexibel in te richten.”

Het nieuwe schoolgebouw sluit volgens hem beter aan bij het onderwijs van deze tijd: “Het huidige gebouw is verouderd én is gebouwd voor onderwijs, zoals dat in de jaren zeventig werd gegeven. Tegenwoordig richten we ons meer op een doorlopende leerlijn, die aansluit bij het niveau van de leerling. Hierbij is het van belang dat leerlingen die begeleiding nodig hebben, goede instructie krijgen. Ook is het mogelijk dat leerlingen waar nodig samen kunnen werken met leerlingen die een groep hoger of lager zitten. Bijvoorbeeld met rekenen of lezen. Leerlingen die zelfstandig aan de slag willen en kunnen, of in duo´s of kleine groepjes willen werken, kunnen straks terecht op het leerwerkplein.”

Ook zal er een apart lokaal zijn gericht op praktijk- en muziekonderwijs. Via het project ‘Gouden handen’ schenkt de Aloysiusschool aandacht aan leerlingen met praktisch talent. Vanaf komend jaar worden technieklessen gegeven voor de groepen 5 tot en met 8. “Zij leren bijvoorbeeld solderen, timmeren, zagen, bloemschikken of nagellakken. In één lokaal waar al het materiaal op één plek te vinden is. Ook kunnen de leerlingen aan de slag in de praktijk met stages voor leerlingen uit de groepen zeven en acht”, aldus Van der Kuil.

Kindvoorziening van 0-12 jaar

De huidige gebruikers van ruimtes in de Aloysiusschool na schooltijd, krijgen ook een plek in het nieuwe gebouw. Zo kunnen ook deze activiteiten na schooltijd in de kindvoorziening plaatsvinden. “Wij zijn blij dat in het nieuwe gebouw ook ruimte is voor kinderen in de buitenschoolse opvang, die voldoet aan alle wensen. Bovendien is er in het nieuwe gebouw ook ruimte voor kinderopvang van kinderen voor 0-2 jaar en peuters,” vertelt Irma Lohuis van kinderopvang De Boerderij trots. “Een speelhoek voor een vierjarige ziet er anders uit dan een ‘chill’-hoek voor kinderen van 10 jaar. Ook is er een centrale keuken, waar de kinderen koekjes kunnen bakken of de groepshulp kunnen helpen. We hebben voor alle leeftijden wat te bieden. Hierdoor dragen we bij aan
een doorlopende leerlijn. Kinderen en leerkrachten kennen elkaar en de lijntjes zijn kort. Doordat we alles op één locatie hebben, kunnen we snel schakelen, is het makkelijker om activiteiten beter op elkaar af te stemmen en na schooltijd hoeven kinderen niet door de regen te lopen naar een opvanglocatie of worden weggebracht met een busje.”

Verkeersveiligheid

Bij de uitwerking van het plan is uitgebreid stil gestaan bij verkeersveiligheid. Er zijn in totaal drie varianten onderzocht. Uiteindelijk is gekozen voor de variant, waarbij het schoolverkeer en het verkeer voor de nieuwbouwwoningen worden gescheiden. Dit was de meest veilige oplossing. Op het schoolterrein wordt een lus gecreëerd met eenrichtingsverkeer en parkeerplaatsen, waar leerlingen kunnen worden afgezet door ouders in de ‘kiss en ride’-zone.

Levensloopbestendige woningen

Door het schoolgebouw iets te verplaatsen, ontstaat er in het noorden van het plangebied ruimte voor acht woningen achter het schoolplein. De woningen hebben eigen parkeerplaatsen en zijn bereikbaar via een eenrichtingsstraat via de Louis ten Catelaan.

De locatie ligt dichtbij het centrum van Geesteren en is geschikt voor met name senioren, maar ook voor starters. De woningen en school worden gebouwd in een groene omgeving waarbij rekening wordt gehouden met hitte en extreme regenbuien. Voor de nieuwe bewoners is deze locatie aantrekkelijk om te wonen, dichtbij alle voorzieningen die nodig zijn.

Klaar voor de toekomst

“Goede onderwijshuisvesting draagt bij aan goed onderwijs en daarmee aan de ontwikkeling van onze jongste inwoners,” zegt wethouder Hilde Berning. Zij is behalve kernwethouder van Geesteren ook wethouder van jeugd en onderwijs is. “Bovendien draagt deze herontwikkeling ook bij aan de leefbaarheid
van een dorp. Met deze investering is Geesteren voorbereid op de toekomst!”

Meer weten?

Op maandag 27 juni van 18.30-20.30 uur vindt een inloopbijeenkomst plaats in de Aloysiusschool, Kampboerlaan 10 in Geesteren.

Reacties

Cookieinstellingen