Vogelgriep uitgebroken in Geesteren: Ophok- en afschermplicht

Foto: CC0

In Geesteren is vogelgriep vastgesteld bij een kleinschalige pluimveehouderij.

Het gaat om een hoog besmettelijke variant voor de meeste vogelsoorten. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden 120 sierwatervogels en kippen geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). In de 10 kilometer zone rond het besmette bedrijf geldt een vervoersverbod en is een ophok- en afschermplicht van kracht. In totaal gaat het in dit gebied om 21 pluimveebedrijven.

De eigenaar had vogels aangekocht bij een bedrijf in Vriezenveen waar eerder een besmetting was geconstateerd.

Ophok- en afschermplicht

Het bedrijf ligt in een regio waar de ophokplicht was ingetrokken. Door de uitbraak is deze ophok- en afschermplicht weer van kracht in een zone van 10 kilometer. In deze zone geldt de ophokplicht voor commercieel gehouden vogels, deze worden naar binnen gebracht (behalve fazanten, sierwatervogels en loopvogels).

Voor niet-commercieel gehouden risicovogels (hoenderachtigen/kippen, (sier)watervogels en loopvogels), bijvoorbeeld in dierentuinen, kinderboerderijen en van eigenaren van vogels en kippen, en voor commercieel gehouden fazanten, sierwatervogels en loopvogels, geldt een afschermplicht.

Ook is er een verbod ingesteld op het tentoonstellen van pluimvee, watervogels en loopvogels.

Vervoersverbod

Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast gelden regels voor de jacht, zo is het in dit gebied onder andere verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren.

Traceringsonderzoek

In het kader van de besmetting op deze locatie in Geesteren wordt, zoals gebruikelijk, een traceringsonderzoek gedaan naar risicovolle contacten. Indien nodig, worden naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek aanvullende maatregelen genomen.

Landelijke maatregelen

Naast de lokale maatregelen, gelden nog altijd landelijke maatregelen, zoals een verbod op het bezoeken van vogelverblijfplaatsen van risicovogels, tenzij dit absoluut noodzakelijk is. Onder risicovogels vallen gehouden hoenderachtigen (zoals kippen), watervogels en loopvogels.

Cookieinstellingen